Mensenhandel

IAO deelt standpunten met Belgisch parlement over de verbetering van de wetgeving en beleid omtrent mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting

IAO-Brussel nam deel aan een hoorzitting van het Belgisch parlement over mensenhandel en mensensmokkel en deelde haar standpunten over de bestrijding van mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting.

Nieuwsbericht | 7 oktober 2022

IAO-Brussel nam deel aan een hoorzitting in het Belgisch parlement over mensenhandel en mensensmokkel en deelde belangrijke observaties, goede praktijken en aanbevelingen mee. Het delen van deze expertise kan zo helpen om de slachtoffers van mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting beter te identificeren en te beschermen en om de vervolging van daders te verbeteren. De hoorzitting werd georganiseerd door de Bijzondere Commissie belast met de evaluatie van wetgeving en beleid inzake mensenhandel en -smokkel, die de IAO en EUROJUST, het EU-agentschap voor strafrechtelijke samenwerking, als deskundigen uitnodigde.

De Directeur van IAO-Brussel, Lieve Verboven, en Beleidsmedewerker, Irene Wintermayr, bespraken kwesties zoals de opsporing en identificatie van slachtoffers, de toegang tot bescherming, de vervolging van daders, de toegang tot beroepsprocedures en de schadeloosstelling van slachtoffers van mensenhandel, met name die van arbeidsuitbuiting.

De IAO-sprekers gebruikten twee bronnen om specifieke voorstellen te geven: het recente technische verslag van de IAO over de toegang tot bescherming en rechtsmiddelen voor slachtoffers van mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting in België en Nederland en de opmerkingen van de IAO Commissie van experten voor de toepassing van verdragen en aanbevelingen. Deze omvatten het zorgen voor voldoende capaciteit en opleiding voor belangrijke eerstelijnsactoren, zoals politieagenten, sociale en arbeidsinspecteurs, en juridische actoren zoals magistraten, openbare aanklagers en rechters. Dit zorgt ervoor dat zij slachtoffers daadwerkelijk kunnen beschermen, alle gevallen kunnen onderzoeken en de daders kunnen vervolgen.

Verder benadrukten ze het belang van een betere ondersteuning van migrerende werknemers, ook onregelmatige migranten, om zo hun arbeidsrechten te kunnen uitoefenen, zoals het vorderen van achterstallig loon.

De IAO verwees ook naar de Global Estimates on Modern Slavery om de kwetsbare situatie van migranten te benadrukken, die drie keer meer kans lopen om in dwangarbeid terecht te komen, en om aan te tonen dat dwangarbeid vaak verborgen is, maar toch overal voorkomt, ook in hoge- en middeninkomenslanden.

Daarna hebben de leden van het comité dieper doorgevraagd op enkele van de voorgenoemde onderwerpen, waaronder de preventie en bescherming van gevallen van arbeidshandel en goede praktijken in andere landen.

Het Comité zal zich blijven verdiepen in het onderwerp mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting en zal zijn zittingen voortzetten en de sociale partners, ngo's zoals Fairwork Belgium en academici die zich met deze problematiek bezighouden, uitnodigen.

Op basis van de bevindingen van deze besprekingen zal het comité dan een verslag opstellen dat zal worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van het Belgisch parlement met als doel efficiënter te werken aan de wijziging en stemming van de wetgeving rond dit onderwerp.