De huidige uitdagingen van de sociale bescherming in de wereld

De pandemie heeft aanzienlijke lacunes in de dekking van de sociale bescherming in de wereld blootgelegd. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zetten de stelsels voor sociale bescherming verder onder druk. De IAO besprak de huidige toestand van sociale bescherming op een conferentie georganiseerd door de Belgische dialoog over Universele sociale bescherming 2030.

Nieuwsbericht | 17 mei 2022
Shahra Razavi, directeur van de afdeling Sociale bescherming van de IAO, gaf een overzicht van de huidige stand van zaken en de uitdagingen voor sociale bescherming op een conferentie over Universele sociale bescherming, Hoe maak je het waar?, georganiseerd door de Belgische dialoog over Universele sociale bescherming 2030 (USP2030).

De pandemie heeft diepgewortelde ongelijkheden en aanzienlijke lacunes aan het licht gebracht wat betreft de dekking, volledigheid en toereikendheid van sociale bescherming in alle landen. Veel van de twee miljard werknemers in de informele economie hadden tijdens de crisis geen toegang tot sociale bescherming.

Hoewel landen zonder socialebeschermingsstelsels verschillende noodmaatregelen namen, waren die niet toereikend voor de omvang van de crisis. Veel ontwikkelingslanden reageerden met tijdelijke, vaak zeer kortstondige maatregelen voor sociale bescherming, waarvan er inmiddels veel zijn afgelopen. "Over de doeltreffendheid van deze maatregelen wordt nog gediscussieerd, maar ze lieten veel te wensen over," zei mevrouw Razavi.

De oorlog in Oekraïne heeft een enorme wereldwijde impact. De oorlog veroorzaakt massale ontheemding, versnelt de wereldwijde inflatie van de voedselprijzen, en volgens Oxfam zullen dit jaar 260 miljoen mensen in extreme armoede belanden. Er zijn tekenen van sociale onrust als gevolg van de prijsstijgingen. "We mogen ons aan een moeilijk jaar verwachten en alle landen zullen hun socialebeschermingsstelsels moeten versterken om de crisis van de stijgende kosten het hoofd te bieden," zei de directeur.

"Sociale bescherming bieden aan alle mensen is ons doel", zei Meryame Kitir, Belgisch minister van Ontwikkelingssamenwerking. "De financiering, zowel met internationale als met binnenlandse middelen, is een van de dringendste uitdagingen. Dit is zeker een moeilijke uitdaging, maar in geen geval een excuus om niets te doen."

De Belgische USP2030-coalitie helpt de IAO om sociale bescherming hoog op de politieke agenda te plaatsen. Mevrouw Razavi bedankte België ook voor zijn financiering van het IAO-programma "Bouwen aan sociale zekerheidssokkels voor iedereen". België steunt de uitvoering van het programma in de regio van de Grote Meren, en steunt Senegal en Burkina Faso bij de versterking van hun nationale socialebeschermingsstelsels.

Kloof dichten gedurende de levenscyclus

Vandaag is 46,9% van de wereldbevolking daadwerkelijk gedekt door minstens één socialezekerheidsuitkering. De sociale bescherming voor kinderen blijft beperkt, maar is van cruciaal belang voor hun ontplooiing en ontwikkeling. De COVID-19-respons op het gebied van sociale bescherming hield onvoldoende rekening met de noden van kinderen.

Ongeveer 45% van de vrouwen met pasgeborenen ontvangt een uitkering voor het moederschap, die inkomenszekerheid gegarandeert. Slechts een derde van de wereldberoepsbevolking heeft een wettelijk beschermde inkomenszekerheid in geval van ziekte. Slechts 34% van de mensen met een ernstige handicap ontvangt een invaliditeitsuitkering. Slechts één op de vijf werklozen ontvangt daadwerkelijk een werkloosheidsuitkering. 78% van de mensen boven de pensioengerechtigde leeftijd ontvangt wel een of andere vorm van ouderdomspensioen, maar dit is vaak ontoereikend.

"Sociale bescherming werkte tijdens de pandemie als stabilisator om de gezondheid, de banen en het inkomen van de mensen te beschermen", zei mevrouw Razavi. Veel regeringen, werknemers- en werkgeversorganisaties zagen in waarom ze moeten investeren in sociale bescherming, belastingen moeten betalen en moeten zorgen voor sociale bescherming gedurende de hele levenscyclus. Landen staan nu op een kruispunt wat betreft het traject van hun socialebeschermingsstelsels voor de toekomst. "Adequate sociale bescherming moet worden uitgebreid tot iedereen, ook tot werknemers, ongeacht het soort werk, om hun kwetsbaarheid te verminderen en hen in staat te stellen kansen te grijpen, hen te ondersteunen in hun carrièrekeuzes en levensfases, en hen te helpen beter hun weg te vinden in de toekomst van werk. Het is tijd om sneller vooruitgang te boeken op weg naar universele sociale bescherming," concludeerde de directeur.