Social Summit in Porto

Directeur-generaal van de IAO spreekt sociale top van de EU toe in Porto

Er moet worden geïnvesteerd in opleiding, sociale bescherming, sociale dialoog en de banen van de toekomst, en Europa heeft enorme mogelijkheden om dat te doen, moedigde Guy Ryder, directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie, de EU-leiders aan toen zij bijeenkwamen voor de Sociale Top in Porto.

Nieuwsbericht | 7 mei 2021
Tijdens een top gewijd aan sociale thema’s die werd georganiseerd door het Portugese voorzitterschap van de Raad van de EU, hebben de 27 EU-lidstaten de Verklaring van Porto aangenomen. De verklaring onderstreept het belang van Europese eenheid en solidariteit in de strijd tegen de coronapandemie, en bevestigt de belofte van de EU-leiders om toe te werken naar een sociaal Europa. Zij geeft uiting aan de vastberadenheid van de lidstaten om de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten op EU- en nationaal niveau verder te verdiepen. Hierbij zullen ze de doelstellingen van het actieplan volgen, onder meer op het gebied van werkgelegenheid, vaardigheden en sociale bescherming.

De voorzitters van de Europese Commissie en het Europees Parlement, het Portugese voorzitterschap en de Europese sociale partners ondertekenden ook een sociale verbintenis van Porto.

Directeur-generaal Guy Ryder van de IAO sprak tijdens de top over het thema werkgelegenheid en jobs, een sessie waaraan ook verschillende staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, deelnamen.

Hij benadrukte de enorme mogelijkheden die Europa heeft om de toekomst van de arbeid voor te bereiden.

"We moeten investeren in de opleiding van mensen, in sociale bescherming en gendergelijkheid. We moeten investeren in de arbeidsinstellingen, het collectief overleg en de sociale dialoog. We moeten de nieuwe vormen van werk reguleren, en investeren in de banen van de toekomst, vooral groene, digitale banen, en banen in de zorgeconomie. Het lijkt erop dat we op de goede weg zijn," zei hij.

In 2019 heeft de Internationale Arbeidsconferentie de Eeuwfeestverklaring voor de toekomst van werk aangenomen. De hierin genoemde prioriteiten komen nauw overeen met de doelstellingen van de Europese pijler van sociale rechten.

Ryder onderstreepte de buitengewone impact die de COVID-19-pandemie op de werkgelegenheid heeft gehad door miljoenen banen te vernietigen, de groep werkende armen te vergroten en het arbeidsinkomen te verlagen, en merkte op dat de pandemie de ongelijkheden heeft verscherpt, ook in de Europese samenleving, waarbij vrouwen, jongeren, informele en onzekere werknemers nog meer benadeeld zijn geraakt. Hij benadrukte dat er krachtige beleidsmaatregelen nodig zijn om deze trend tegen te gaan, onder meer met betrekking tot de manier waarop we werk organiseren.

De crisis heeft laten zien dat landen en regeringen kunnen ingrijpen op manieren en op een schaal die niemand zich eerder had kunnen voorstellen. Het is onwaarschijnlijk dat dit slechts een tijdelijk verschijnsel is. Een crisis van deze omvang vereist nieuwe ruimte en nieuwe perspectieven, zo besloot Ryder, waarbij hij wees op het belang van de Europese sociale pijler en het actieplan.