IAO-Brussel verwelkomt sociale dimensie routekaart Europese economische en monetaire unie

Op 14 december 2012 stemde de Europese Raad in met een routekaart voor een economische en monetaire unie (EMU). De routekaart omvat onder meer een belangrijke sociale dimensie en sociale dialoog. Deze dimensie zal deel uitmaken van de routekaart die de Voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy tegen juni 2013 zal uitwerken in overleg met betrokken partijen.

Nieuwsbericht | 7 februari 2013
De conclusies van de Europese Raad van december 2012 benadrukken ook het belang werkgelegenheid voor de EMU. Het IAO-bureau in Brussel verwelkomt het plan voor een routekaart en hoopt dat het tot concrete initiatieven zal leiden.

Voorafgaand aan de Europese Raad deed ook het Europees Parlement voorstellen met betrekking tot de EMU, in het bijzonder in het rapport van rapporteur Marianne Thyssen (EVP) dat oproept tot het voorzien van sociale- en werkgelegenheidscriteria en een sociale dimensie. Het rapport verwijst naar instrumenten, kaders en doelstellingen van de IAO zoals sociale beschermingsvloeren, fundamentele principes en rechten op het werk, sociale dialoog en de oproep tot actie betreffende jeugdwerkloosheid van de Internationale Arbeidsconferentie in 2012.

Tijdens de plenaire zitting van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) op 16 en 17 januari 2013 riep Herman Van Rompuy het EESC en de Raad van Ministers op om ook voorstellen te doen met betrekking tot de sociale dimensie van de EMU. Van Rompuy stelde hierbij een nota op met vragen om het debat te faciliteren.