Pesten en seksuele intimidatie in de juridische sector

De Directeur van IAO-Brussel presenteerde de onlangs goedgekeurde IAO-normen voor de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van het werk op een evenement dat werd georganiseerd door de Internationale Orde van Advocaten in Brussel.

Nieuwsbericht | 1 juli 2019
De IAO heeft samen met de Europese Commissie en de International Bar Association (IBA) een evenement georganiseerd over "Pesten en seksuele intimidatie in de juridische sector". De IBA stelde de resultaten voor van haar enquête over dit onderwerp, waaraan bijna 7000 professionals in 135 landen deelnamen.

Het rapport stelt vast dat pesterijen en seksuele intimidatie vaak voorkomen in de avocatuur. Het belicht een chronische onderrapportage van incidenten: 57% van de gevallen van pesten en 75% van de gevallen waarbij sprake is van seksuele intimidatie worden niet gemeld, onder meer omwille van het profiel van de dader en de angst van het slachtoffer voor repercussies.

Lieve Verboven, Directeur van IAO-Brussel, omschreef het onlangs goedgekeurde IAO-Verdrag 190 en Aanbeveling 206 om geweld en intimidatie op het werk te bestrijden, de allereerste normen op dit gebied, die een nieuw recht erkennen. Zij dringen ook aan op een culturele verschuiving door de invoering van een nieuw paradigma van respect en waardigheid in de wereld van het werk.

Het begrip "arbeidswereld" omvat niet alleen werkplekken in de traditionele zin van het woord, maar ook plaatsen waar een werknemer wordt betaald, een rust- of maaltijdpauze neemt of gebruik maakt van sanitaire voorzieningen, tijdens (werk)reizen, opleidingen, evenementen of sociale activiteiten, communicatie op het werk en tijdens het woon-werkverkeer, naar en van het werk.

Het Verdrag beschermt alle werknemers, ongeacht hun contractuele status, met inbegrip van sollicitanten en stagiairs. Het erkent ook dat er bij geweld en intimidatie derden betrokken kunnen zijn, zoals klanten.

Mevrouw Verboven beschreef hoe preventie en bescherming, handhaving en begeleiding en training de belangrijkste drijfveren kunnen zijn om geweld en pesten in de wereld van het werk aan te pakken, ook in de advocatuur. Tot slot sprak zij de hoop en het vertrouwen uit dat de Lidstaten zich in het kader van het ratificatieproces hard zullen inzetten.