Veiligheid en gezondheid in de landbouwsector

België ratificeert Verdrag 184 voor veiligheid en gezondheid in de landbouwsector

Vandaag heeft de Belgische overheid het instrument gedeponeerd ter ratificatie van het Verdrag voor veiligheid en gezondheid in de landbouwsector (n° 184, 2001).

Nieuwsbericht | 10 november 2015
Bij ontvangst van het ratificatie instrument verklaarde IAO directeur-generaal Guy Ryder: “Ik ben bijzonder blij om België te kunnen verwelkomen in de groep van lidstaten die Verdrag n° 184 hebben geratificeerd. De landbouwsector is één van de drie meest gevaarlijke sectoren om in te werken, naast mijnbouw en de bouwsector. De Belgische overheid drukt hiermee haar engagement uit om een duurzame en voortdurende verbetering te verzekeren van de veiligheid en gezondheid van werknemers in de landbouw. Ik hoop dat deze ratificatie andere lidstaten zal aanmoedigen om in de nabije toekomst hetzelfde te doen, met het oog op het voorkomen van ongevallen en beroepsziektes in een sector die zo essentieel is voor de economie van elk land.”

Bij het indienen van het instrument ter ratificatie zei ambassadeur Bertrand de Crombrugghe, Permanent vertegenwoordiger van België bij de Verenigde Naties in Genève: “Met deze ratificatie toont België zijn engagement om werknemers in de landbouw zo volledig mogelijk te beschermen. Ons land ratificeerde al het Verdrag inzake het recht van vereniging (in de landbouw) (n° 11), het Verdrag m.b.t. werknemersorganisaties in de landbouw (n° 141), en het Verdrag inzake arbeidsinspectie in de sector (n° 129). België wil met deze nieuwe ratificatie ook tonen hoeveel belang het hecht aan het normatief systeem van de IAO.”

In elk land van de wereld wordt er aan landbouw gedaan, en deze sector stelt meer dan een miljard mensen tewerk. Landbouwers worden blootgesteld aan verschillende risico’s, onder meer door het gebruik van machines en gevaarlijke chemicaliën. Er zijn ook ergonomische gevaren. In verschillende landen ligt het aantal ongevallen met fatale afloop in de landbouw dubbel zo hoog dan in alle andere industrieën: zo’n 170,000 van de 335,000 ongevallen wereldwijd gebeuren in de landbouw. Verdrag n° 184 heeft als doel om beroepsletsels, -ziekten en overlijdens in de landbouwsector te voorkomen door de principes toe te passen van Verdrag n° 155 betreffende arbeidsveiligheid en -gezondheid.

België heeft in totaal 106 internationale arbeidsverdragen geratificeerd en één Protocol, waardoor het samen met Nederland op de zesde plaats komt te staan in de lijst van landen met het hoogt aantal ratificaties van IAO-instrumenten. Klik hier voor meer informatie.