De IAO en de EU

Al sinds haar oprichting in 1958 werkt het Verbindingskantoor van de IAO in Brussel nauw samen met de instellingen van de Europese Unie. Deze samenwerking wordt steeds intenser zowel in de EU als daarbuiten. Alle instellingen van de EU onderschrijven de bevordering van de Agenda Waardig Werk voor iedereen in de EU en daarbuiten, en het versterken van de Sociale Dimensie van de Globalisering. De EU mobiliseert haar intern en extern beleid om deze doelstellingen te realiseren.

De EU neemt actief deel aan de discussies en onderhandelingen die plaatsvinden in tal van institutionele vergaderingen van de IAO in Genève (vb. de Internationale Arbeidsconferentie en de Raad van Bestuur) en dan vooral wanneer het gaat om de goedkeuring van Verdragen, Aanbevelingen, resoluties en andere belangrijke documenten en bij de opvolging van de toepassing van Verdragen in een aantal gevallen. Samen met opkomende economieën, ontwikkelingslanden en sociale partners heeft de EU ook een sleutelrol gespeeld tijdens de onderhandeling en goedkeuring van de IAO Verklaring van juni 2008 betreffende Sociale Rechtvaardigheid ter bevordering van een Billijke Mondialisering, van het Geconsolideerd Verdrag betreffende de Maritieme Arbeid in februari 2006 en van het Wereldwijd Werkgelegenheidspact in 2009.

De IAO draagt tevens bij aan interne en externe initiatieven van de EU zoals de samenwerking van de EU met de wereldregio’s zoals Azie (ASEM), Latijns-Amerika en de Caraïben, Afrika en de samenwerking in het kader van Euromed en het Partenariaat met Oost-Europa.