Europese Commissie

De samenwerking met de Europese Commissie (EC) dateert al van 1958, net na de oprichting van de EEG. Deze samenwerking werd gaandeweg sterker. Ze evolueerde mee met de bevoegdheden, beleidsdomeinen en activiteiten van de Europese Commissie, de opkomst van de EU als een speler op het wereldtoneel en het samenvallen van de strategische doelstellingen en waarden van de EU en de IAO.

De Europese Commissie en de IAO ondertekenden in 2021 een hernieuwde briefwisseling, die het kader voor hun langdurige samenwerking actualiseert. Dit is de derde formele overeenkomst, na eerdere briefwisselingen in 1989 en 2001.

Sinds 2002 organiseren de Europese Commissie en de IAO jaarlijks een High Level bijeenkomst.

De Commissie en de IAO ondertekenden in 2004 een strategisch partnerschap inzake ontwikkelingssamenwerking. In 2003 trad de IAO toe tot het kaderakkoord dat de financiële en administratieve aangelegenheden tussen de Verenigde Naties en de Europese Commissie regelt ('FAFA').

Het Brusselse Verbindingsbureau onderhoudt nauwe banden met de verschillende diensten van de Europese Commissie, en in het bijzonder met de directoraten-generaal die relevant zijn voor de IAO: