Europese Commissie

De samenwerking met de Europese Commissie (EC) dateert al van 1958, net na de oprichting van de EEG. Deze samenwerking werd gaandeweg sterker. Ze evolueerde mee met de bevoegdheden, beleidsdomeinen en activiteiten van de Europese Commissie, de opkomst van de EU als een speler op het wereldtoneel en het samenvallen van de strategische doelstellingen en waarden van de EU en de IAO. Op 14 mei 2001 werd, in een formele briefwisseling tussen de IAO directeur-generaal en de Europees Commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken, de samenwerking nog versterkt en uitgebreid. Er werd ook overeengekomen dat er vanaf 2002 jaarlijks een High Level bijeenkomst zou zijn tussen het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) en de Europese Commissie.

De Commissie en de IAO ondertekenden in 2004 een strategisch partnerschap inzake ontwikkelingssamenwerking. In 2003 trad de IAO toe tot het kaderakkoord dat de financiële en administratieve aangelegenheden tussen de Verenigde Naties en de Europese Commissie regelt ('FAFA').

Het Brusselse Verbindingsbureau onderhoudt nauwe banden met de verschillende diensten van de Europese Commissie, en in het bijzonder met de directoraten-generaal die relevant zijn voor de IAO: