Nederland

Het IAO-Bureau voor de Europese Unie en de Beneluxlanden vertegenwoordigt de IAO in Nederland. Het Bureau onderhoudt nauwe banden met:

De sociale partners op nationaal niveau: