België
IAO is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties
Werk bevorderen, mensen beschermen
IAO-Brussel > Landen > België

België

Het IAO Verbindingskantoor in Brussel vertegenwoordigt de Internationale Arbeidsorganisatie in België. Het Bureau onderhoudt nauwe banden met:En ook met de Belgische nationale sociale partners:

Het IAO Verbindingskantoor overlegt ook regelmatig met regionale sociale partners en met raadgevende instanties zoals:
© 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Copyright and permissions | Privacy policy | Disclaimer