België
IAO is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties
Werk bevorderen, mensen beschermen
Het IAO Verbindingskantoor in Brussel vertegenwoordigt de Internationale Arbeidsorganisatie in België. Het Bureau onderhoudt nauwe banden met:En ook met de Belgische nationale sociale partners:

Het IAO Verbindingskantoor overlegt ook regelmatig met regionale sociale partners en met raadgevende instanties zoals:
IAO-Brussel > Landen > België

België

Het IAO Verbindingskantoor in Brussel vertegenwoordigt de Internationale Arbeidsorganisatie in België. Het Bureau onderhoudt nauwe banden met:En ook met de Belgische nationale sociale partners:

Het IAO Verbindingskantoor overlegt ook regelmatig met regionale sociale partners en met raadgevende instanties zoals:
© 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Copyright and permissions | Privacy policy | Disclaimer