Workplace safety Bangladesh

IAO-missie naar Bangladesh leidt tot hervormingsplan voor textielindustrie

Tijdens de missie werd een akkoord gesloten tussen regering, werkgevers, werknemers en het IAO-bureau over hervormingen van het arbeidsrecht en een evaluatie van de bouw- en brandveiligheid in textielfabrieken in Bangladesh.

Nieuwsbericht | 6 mei 2013
Het akkoord bepaalt dat er waar nodig corrigerende maatregelen zullen genomen worden, bijvoorbeeld het verhuizen van gevaarlijke fabrieken. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Bangladesh sloten verschillende internationale modeketens op initiatief van internationale vakbonden een overeenkomst voor het verbeteren van de veiligheid in fabrieken. Het IAO-bureau liet weten deze overeenkomst te zullen ondersteunen.

De Europese Commissie en het Europees Parlement vroegen de regering van Bangladesh om werk te maken van het naleven van de internationale arbeidsnormen in het land. Hoge Vertegenwoordiger Catherine Ashton en Europees commissaris Karel De Gucht verklaarden actie te overwegen via het stelsel van algemene tariefpreferenties voor de handel en benadrukten dat de autoriteiten de fabrieken moeten aansporen om de internationale arbeidsnormen na te leven.

In januari 2013 nam het EP al een Resolutie aan over de slachtoffers door branden in textielfabrieken, met name in Bangladesh. Die spoort regeringen aan om de fundamentele arbeidsnormen van de IAO te implementeren en verwijst daarbij naar de IAO-conventies Nr. 187 en Nr. 155 met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk.


Gilbert Houngbo, ILO Deputy Director-General for Field Operations and Mikail Shipar, Secretary of Labour and Employment, Bangladesh, 1 May 2013