Nieuwe IAO-Aanbeveling over sociale beschermingssokkels

De 101ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie keurde op 14 juni 2012 Aanbeveling nr. 202 betreffende nationale sociale beschermingssokkels goed met 452 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding.

Nieuwsbericht | 29 juni 2012


De 101ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (IAC) keurde op 14 juni 2012 Aanbeveling nr. 202 betreffende nationale sociale beschermingssokkels goed met een indrukwekkende tripartiete stemming: 452 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding.

Sociale beschermingssokkels zijn nationaal vastgelegde sets van elementaire sociale zekerheidsgaranties die mensen moeten beschermen tegen armoede, kwetsbaarheid en sociale uitsluiting. De nieuwe internationale arbeidsnorm in de vorm van een IAO-Aanbeveling moet basisgezondheidszorg en inkomenszekerheid bieden aan miljoenen mensen.

Het Comité voor sociale bescherming van de EU heeft de sociale beschermingssokkels opgenomen in haar Werkprogramma 2012. De Aanbeveling is ook belangrijk voor het externe EU-beleid, zoals voor de programmering van externe bijstand en voor de toekomstige mededeling van de Europese Commissie over sociale bescherming in ontwikkelingssamenwerking. Op vraag van de ontwikkelingslanden heeft de IAC ook een resolutie aangenomen over het inzetten van technische coöperatie voor de verspreiding van sociale beschermingssokkels wereldwijd (zie Rapport van de Commissie voor de sociale beschermingssokkels p. 108).