IAO stelt actieplan voor fundamentele arbeidsnormen op

De Internationale Arbeidsconferentie heeft een concreet actiekader aangenomen voor de universele naleving, uitvoering en bevordering van de vier fundamentele principes en rechten op het werk, kortweg de ‘fundamentele arbeidsnormen’.

Nieuwsbericht | 29 juni 2012


De 101ste Internationale Arbeidsconferentie (IAC) heeft een concreet actiekader aangenomen voor een universele naleving, uitvoering en bevordering van de vier fundamentele principes en rechten op het werk, kortweg de ‘fundamentele arbeidsnormen’ (zie Rapport van de commissie, p157-167). Hoewel de laatste 15 jaar veel vooruitgang geboekt werd betreffende de toepassing van de fundamentele arbeidsnormen, zijn er nog altijd hiaten in de effectieve en algemene naleving van deze normen. Dit kader zal een basis vormen voor een concreet actieplan voor de periode 2012-2016.

De bevordering van fundamentele arbeidsnormen is ook een onderdeel van het EU binnenlands en buitenlands beleid. Dit actiekader kan dan ook zeer nuttig zijn voor het omzetten van EU-beleid in concrete maatregelen.