Pag-access sa hustisya

Ipinaliwanag dito ang Resolusyon sa mga Pagtutol sa Trabaho sa bansang Qatar (Qatar's Labor Dispute Resolution) - isang gabay para sa mga manggagawa

Ano ang proseso para sa mga manggagawa na magsumite ng reklamo sa Ministry of Labour sa Qatar? Ang flowchart na ito ay nagbibigay ng pangunahing patnubay sa mga hakbang na susundin sa kaso ng pagtutol sa trabaho sa pagitan ng mga manggagawa at employer, pati na rin ang mga detalye kung paano gumagana ang mekanismo resolusyon.