कतारमा रोजगारदाताहरू परिवर्तन गर्न - कामदारहरूको लागि मुख्य जानकारी

कतार राज्यका सबै कामदारहरूले आफ्नो करार अवधिमा कुनै पनि समय नो अब्जेक्सन प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त नगरी काम परिवर्तन गर्न सक्छन्।. यस FAQ कागजातले काम परिवर्तन गर्ने कामदारहरूको लागि उपयोगी जानकारी प्रदान गर्दछ।