XXI ЗУУНЫ МАЛЧИН

Малчин хүний өдөр тутмын амьдралд мөрдлөг болгон явах зарчмуудыг энгийн хэлбэрээр зурагчлан тайлбарлаж, зайлшгүй мэдвэл зохих мэдлэгийг үе шаттайгаар олгох “XXI зууны малчин” сэдэвт есөн модуль бүхий сургалтын цогц гарын авлага.