Монгол Улсад Тогтвортой хөгжлийн зорилготой уялдсан төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэчлэлийг дэмжих нь төсөл

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн үндэсний чуулганд Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага оролцож байна

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төв, ХАБЭМ-ийн гурван талт үндэсний хорооноос зохион байгуулж буй Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн (ХАБЭМ) сарын аяны хүрээнд ХАБЭМ-ийн үндэсний хоёрдугаар чуулганыг 2023 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Төрийн ордонд зохион байгуулж байна.

News | Ulaanbaatar, Mongolia | 18 May 2023
Уг чуулганд ОУХБ-ын Европын Холбооны санхүүжилттэй “ТХЗ-уудтай уялдсан төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” төслийн хүрээнд ОУХБ-ын Ази, Номхон далайн бүсийн товчооны ХАБЭМ-ийн ахлах мэргэжилтэн Юка Ужита “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн орчин үеийн чиг хандлага” сэдвээр мэдээлэл өгч оролцлоо.

Илтгэл болон видеотой эндээс танилцана уу.