ОУХБ Монголд

Нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх замаар зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд Монгол улс, ОУХБ хамтран ажиллаж байна.

Date issued: 31 December 2020 | Size/duration: 2:14