Харандааны адал явдал: Охидын ажил эрхлэлтийн ард нуугдаж байгаа асуудалд анхаарах цаг болжээ

“Харандааны адал явдал” нь C1 телевизийн нэр хүндтэй нэвтрүүлэг юм. Энэхүү нэвтрүүлгийн цуврал болгон Монгол улсын Хөдөлмөрийн яам, Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгах үндэсний сүлжээ хамтран ОУХБ-ын санхүүжилтээр хүүхдийн хөдөлмөрийн талаарх олон нийтийн ойлголт нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн цуврал видео бүтээжээ.