Харандааны адал явдал: Барилгын салбар ба хүүхдийн эрх

“Харандааны адал явдал” нь C1 телевизийн нэр хүндтэй нэвтрүүлэг юм. Энэхүү нэвтрүүлгийн цуврал болгон Монгол улсын Хөдөлмөрийн яам, Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгах үндэсний сүлжээ хамтран ОУХБ-ын санхүүжилтээр хүүхдийн хөдөлмөрийн талаарх олон нийтийн ойлголт нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн цуврал видео бүтээжээ.