เอกสารแนบ: แผ่นแบบกระแสเงินสดสำหรับโรงงาน

แผ่นแบบกระแสเงินสดนี้ช่วยให้ผู้จัดการโรงงานเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของพวกเขา เพื่อทำให้เขาสามารถนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจต่างๆ ได้ในระหว่างการระบาด และหลังการระบาดของโรคโควิด-19 แผ่นแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดคู่มือ ‘สร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือระหว่าง และหลังการระบาดของโรคโควิด-19’ คุณควนดาวน์โหลดแผ่นแบบนี้เพื่อนำไปใช่ร่วมกับคู่มือ ‘การจัดการกระแสเงินสด’ และคู่มือ ‘การลดต้นทุน’