Cải thiện điều kiện làm việc tại gia đình

Cẩm nang hành động WISH (Cải thiện điều kiện làm việc tại gia đình) được thiết kế để cung cấp cho người lao động tại gia đình các ý tưởng thực tế, dễ thực hiện để cải thiện an toàn, sức khỏe và điều kiện làm việc.

Việc cải thiện an toàn, sức khỏe và điều kiện làm việc cho người lao động tại gia đình trong nền kinh tế phi kết cấu là một hợp phần quan trọng trong chương trình nghị sự của ILO nhằm mở rộng việc làm bền vững cho tất cả người lao động. Ở nhiều quốc gia, nhiều người có được cơ hội về việc làm và thu nhập từ nhiều hoạt động sản xuất tại gia đình như sản xuất giày dép, quần áo, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm. Mặc dù máy móc, các hóa chất và các nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất được đưa về làm việc tại nhà nhưng nguời lao động lại ít được tiếp cận với việc bảo vệ an toàn và sức khỏe cho mình.

Cẩm nang hành động WISH (Cải thiện điều kiện làm việc tại gia đình) được thiết kế để cung cấp cho người lao động tại gia đình các ý tưởng thực tế, dễ thực hiện để cải thiện an toàn, sức khỏe và điều kiện làm việc. Các cải thiện này sẽ giúp tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc, đồng thời tăng cường sự tham gia và hợp tác tích cực của người lao động tại cùng một nơi làm việc hoặc cùng trong cộng đồng. Cuốn cẩm nang này cũng phản ánh các kinh nghiệm thực tế tại các khóa tập huấn cho người lao động tại Cam-pu- chia, Mông Cổ và Thái Lan được thực hiện trong khuôn khổ dự án của ILO về Kinh tế phi kết cấu, Đói nghèo và Việc làm với sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ Vương quốc Anh. Những người lao động tại nhà tham gia dự án đã thực hiện rất nhiều cải thiện có chi phí thấp để có được sự an toàn, sức khỏe và năng suất lao động bằng việc sử dụng các nguồn lực có sẵn tại địa phương.