ความสามารถที่จะได้งานทำ

คู่มือแหล่งข้อมูลเล่มนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ช่วยให้ภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆ ที่ต้องการประโยชน์ทางธุรกิจจาก การรับสมัคร การจ้าง และการรับพนักงานพิการจากการทำงานกลับเข้าทำงาน คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมแหล่งข้อมูล และตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บรรดานายจ้างในภูมิภาคนี้มีความรู้เกี่ยวกับลูกจ้างพิการและ เหตุผลทางธุรกิจในการจ้างงานคนเหล่านี้มากขึ้น