មជ្ឈមណ្ឌលវិស័យកាត់ដេរអាស៊ី (Asia Garment Hub) - ច្រកទ្វារឌីជីថលឆ្ពោះទៅរកនិរន្តរភាព និងធនធានការងារសមរម្យសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងវាយនភ័ណ្ឌត្រូវបាន ដាក់ឲ្យដំណើរការ

មជ្ឈមណ្ឌលវិស័យកាត់ដេរអាស៊ី (Asia Garment Hub) គឺជាគេហទំព័រច្រកចេញចូលចំណេះដឹងជីថលតែមួយ ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីជួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងឧស្សាហកម្មឲ្យស្វែងយល់ ជំរុញនិងដំណើរការការងារសមរម្យ និងការអនុវត្តអាជីវកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពទូទាំងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការនៅថ្ងៃនេះ។

Press release | 11 August 2021

បាងកក (ព័ត៌មានរបស់ ILO) - កិច្ចសហការរវាង GIZ FABRIC និង អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ (ILO) ក្នុងគម្រោងការងារសមរម្យរបស់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់នៅតំបន់អាស៊ី។ មជ្ឈមណ្ឌលកាត់ដេរអាស៊ី - www.asiagarmenthub.net បានលើកកម្ពស់ការអនុវត្តល្អបំផុត ជំរុញភាពជាដៃគូ សម្របសម្រួលការរៀនសូត្រនិងការផ្លាស់ប្តូរ និងបំផុសសកម្មភាព ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។

គេហទំព័រនេះផ្តោតលើ ក្រុមហ៊ុនផលិត អ្នកបញ្ជាទិញ សហជីព និយោជក និងដៃគូអភិវឌ្ឈន៍ ក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មាន សង្គមស៊ីវិល អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ និងបុគ្គលដែលចាប់អារម្មណ៍លើអនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់ឧស្សាហកម្មនេះ។

លោក David Williams អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងសមរម្យនៃការងាររបស់អង្គការ ILO ក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់នៅអាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថា “ការធានាឱ្យបាននូវការងារសមរម្យសម្រាប់គ្រប់វិស័យក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅអាស៊ី នឹងក្លាយជាការពិតប្រសិនបើភាគីពាក់ព័ន្ធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចូលរួមយ៉ាងសកម្ម។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបរិមាណព័ត៌មានដែលមាននៅលើប្រធានបទទាំងនេះអាចធ្វើឱ្យពិបាកដឹងថាត្រូវចាប់ផ្តើមពីណា។ មជ្ឈមណ្ឌលកាត់ដេរអាស៊ី (The Asia Garment Hub) នឹងបំបាត់ការឈឺក្បាលនេះដោយការប្រមូលផ្តុំនូវជំនាញ ការយល់ដឹង និងធនធានពីគ្រប់វិស័យក្នុងកម្មវិធីឌីជីថលងាយស្រួលប្រើនេះ។”

“អាស៊ីគឺជាបេះដូងនៃឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងវាយនភ័ណ្ឌពិភពលោក។ តាមរយៈការប្រមូលផ្តុំនូវព័ត៌មាន ជំនាញ និងចំណេះដឹងរួមគ្នា មជ្ឈមណ្ឌលកាត់ដេរអាស៊ី (The Asia Garment Hub) នឹងក្លាយជាគោលដៅឆ្ពោះទៅរកនិរន្តរភាព និងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។ យើងសូមលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍មកទស្សនាគេហទំព័រនេះនិងប្រើប្រាស់ធនធានរបស់វា។”

លក្ខណៈសំខាន់ៗនៃមជ្ឈមណ្ឌលកាត់ដេរអាស៊ី (The Asia Garment Hub) រួមមានបណ្ណាល័យធនធានដ៏ទូលំទូលាយ ផែនទីឧស្សាហកម្មអន្តរកម្ម ទិន្នន័យប្រទេស និងការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះក៏ដូចជាអាចចូលវគ្គ បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងការពិភាក្សាតាមអ៊ីនធឺណិត។

ការចូលប្រើ The Asia Garment Hub គឺមិនគិតថ្លៃទេ ខណៈពេលនេះដើម្បីពង្រឹងឧបសគ្គភាសា ការរុករក និងមាតិការបស់វាត្រូវបានផ្តល់ជូនជាភាសាអង់គ្លេសនិង ១០ ភាសាផ្សេងទៀតរួមមាន បាហាសា ភូមា បង់ក្លាដែស ចិន ហិណ្ឌូ ខ្មែរ ស៊ីនហាលេ អ៊ូឌូ និងវៀតណាម។

នៅឆ្នាំ ២០១៩ វិស័យកាត់ដេរបានជួលកម្មករប្រមាណ ៦៥ លាននាក់នៅអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកឬ ៧៥ ភាគរយនៃកម្មករវិស័យកាត់ដេរទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោក។ ជាងពាក់កណ្តាលនៃចំនួន ៣៥ លាននាក់នេះនៅអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាស្ត្រីហើយវិស័យនេះជួលបុគ្គលិក ៥.២ ភាគរយនៃស្ត្រីធ្វើការទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់។


អំពី GIZ FABRIC៖ GIZ FABRIC គឺជាគម្រោងតំបន់ដែលអនុវត្តដោយ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាល្លឺម៉ង់ (GIZ) GmbH ក្នុងនាមក្រសួងសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច (BMZ) GIZ FABRIC មានគោលបំណងលើកកម្ពស់និរន្តរភាពនៅក្នុងឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌនិងកាត់ដេរអាស៊ី។ វាកំណត់ពីផលប្រយោជន៍រួមរបស់តួអង្គសំខាន់ៗរួម នៅក្នុងរោងចក្រ ក្រសួង សង្គមស៊ីវិល និងក្រុមហ៊ុនផលិតអន្តរជាតិ ហើយនាំពួកគេរួមគ្នាក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍ចក្ខុវិស័យរួមនៃនិរន្តរភាព និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។

អំពីការងារសមរម្យរបស់អង្គការ ILO ក្នុងគម្រោងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់នៅអាស៊ី៖ ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិស៊ុយអែត (Sida) គម្រោងនេះគាំទ្រការងារសមរម្យ និងនិរន្តរភាពក្នុងវិស័យកាត់ដេរអាស៊ីតាមរយៈការពង្រឹងចំណេះដឹងក្នុងតំបន់ និងគោលនយោបាយរួម ជាមួយការគាំទ្រកម្រិតឧស្សាហកម្ម ទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្ម សមភាពយេនឌ័រ និរន្តរភាពបរិស្ថាន និងការប្រកួតប្រជែងអាជីវកម្ម។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង៖

Alexandra Behns
អ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់និងអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេសចិន GIZ FABRIC កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាល្លឺម៉ង់ (GIZ) GmbH
អ៊ីមែល: Alexandra.behns@giz.de

David Williams
អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង
គម្រោងការងារសមរម្យនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់នៅអាស៊ី
អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ (ILO)
អ៊ីមែល៖ Williamsd@ilo.org