นายกาย ไรเดอร์ ได้รับเลือกเป็นผู้อำนวยการใหญ่ไอแอลโอ

นครเจนีวา (ข่าว ILO) – องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ลงมติเลือกนายกาย ไรเดอร์ เป็นผู้อำนวยการใหญ่คนที่ 10 ของ ILO นายไรเดอร์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหาร แผนกมาตรฐานสากลและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ได้รับเลือกด้วยการลงคะแนนลับโดยคณะผู้ประศาสน์การ (Governing Body) ของ ILO โดยนายไรเดอร์จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นเวลา 5 ปี

Press release | 30 May 2012

นครเจนีวา (ข่าว ILO) – องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization – ILO) ได้ลงมติเลือกนายกาย ไรเดอร์ เป็นผู้อำนวยการใหญ่คนที่ 10 ของ ILO นายไรเดอร์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหาร แผนกมาตรฐานสากลและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ได้รับเลือกด้วยการลงคะแนนลับโดยคณะผู้ประศาสน์การ (Governing Body) ของ ILO โดยนายไรเดอร์จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นเวลา 5 ปี

“ผมตื่นเต้นมากที่ได้รับโอกาสนี้ มันเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะสร้างความแตกต่างให้ชีวิตนับล้านๆ รวมถึงคนที่ไม่รู้จัก ILO เพื่อให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้น” นายไรเดอร์กล่าว “ผมขอขอบคุณคณะผู้ประศาสน์การ ที่มอบความไว้วางใจในตัวผม ความสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ จะถูกตัดสินด้วยสิ่งที่เรากระทำ ซึ่งนั่นก็คือการนำคนและโลกของการทำงาน มาเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เรากระทำ”

ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้ง นายฮวน โซมาเวีย ผู้อำนวยการใหญ่ คนปัจจุบันกล่าวว่า “การที่ผมได้มาอยู่ ณ ที่นี้ เป็นเหมือนสัญลักษณ์ว่า สำนักงานแรงงานจะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น จนถึงเดือนตุลาคม ผมขออวยพรให้นายกาย ไรเดอร์ ว่าที่ผู้อำนวยการใหญ่ ประสบความสำเร็จและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามที่ได้ตั้งใจไว้”

นายกาย ไรเดอร์ ได้รับคะแนนเสียง 30 จาก 56 เสียง ทั้งนี้ มีผู้สมัครลงเลือกตั้ง 8 คน

ประวัติโดยย่อของนายกาย ไรเดอร์

  • มีประสบการณ์ 30 ปี ในโลกแห่งการทำงาน
  • เกิดที่เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษในปี พ.ศ. 2499 ได้รับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และลิเวอร์พูล
  • เริ่มงานในฝ่ายต่างประเทศของสภาสหภาพแรงงาน (Trade Union Congress) ในกรุงลอนดอน ในปีพ.ศ. 2528
  • เข้าทำงานที่ ILO ในปี พ.ศ. 2541 และในปี พ.ศ. 2551 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการแรงงาน
  • ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหาร แผนกมาตรฐานสากลและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

กฤษฎาพร สิงหเสนี
สารนิเทศ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ
โทร. 02 288 1664
อีเมล์