วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 12 มิถุนายน ให้โอกาสเด็กหญิง - ยุติการใช้แรงงานเด็ก

วันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก สำหรับประเทศไทย จะมีการจัดกิจกรรมที่กรุงเทพฯ ตาก และปัตตานี กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนา การแสดงคอนเสิร์ต การเดินพาเหรด การแข่งขัน และการแสดงของนักเรียน

Press release | 10 June 2009

กรุงเทพฯ (ข่าว ILO) – วันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก สำหรับประเทศไทย จะมีการจัดกิจกรรมที่กรุงเทพฯ ตาก และปัตตานี กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนา การแสดงคอนเสิร์ต การเดินพาเหรด การแข่งขัน และการแสดงของนักเรียน

สำหรับกรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน จะมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนาย กี ไทส์ รองผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO จะกล่าวปาฐกถาเรื่อง “10 กับอนุสัญญา ILO 182 และวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ให้โอกาสแก่เด็ก” ส่วน ดร. โคทม อารียา จะกล่าวคำปราศัยเรื่อง “การส่งเสริมความเป็นอยู่อย่างสันติแก่เด็ก ยุติความรุนแรง” และช่วงเย็นจะมีคอนเสิร์ตโดยศิลปินหลายท่าน อาทิ ศุ บุญเลี้ยง วงกะทิ กะลา และอื่นๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 12 มิถุนายน มีกิจกรรมตลอดวัน โดยนายกิตติศักดิ์ โตมรศักดิ์ นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมเริ่มด้วยการเดินพาเหรดเพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กจากสนามกีฬาเทศบาลอำเภอแม่สอดไปยังศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแม่สอด โดยมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ ด่านตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานการศึกษา ผู้แทนสถานประกอบการ และเจ้าของไร่ ตลอดจนนักเรียน เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตากเขต 2 และประชาคมแม่สอดเป็นผู้จัดงาน

ส่วนที่จังหวัดปัตตานี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน จะมีกิจกรรมตลอดวัน โดยนายธีรเทพ ศรียาพันธ์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมจะเริ่มด้วยการเดินรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กจากหน้าศาลากลางจังหวัดไปยังบริเวณท่าเทียบเรือประมง นอกจากนี้ จะมีการแสดงดนตรี การละเล่น และการแสดงโดยนักเรียน เพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานเด็กและอาชีวอนามัยในการทำงาน ทั้งนี้ กิจกรรมจัดโดยสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยและสวัสดิการ และศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็ก

ปีนี้เป็นการครบรอบ 10 ปีของอนุสัญญาว่าด้วยการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (ฉบับที่ 182) ซึ่งได้มีการให้สัตยาบันโดยนานาประเทศอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ โดยมีอีกเพียงไม่กี่ประเทศในเอเชียและแปซิฟิคที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน

ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 182 นี้เมื่อปี พ.ศ. 2544 และเมื่อไม่นานมานี้ประเทศไทยได้ดำเนินการจัดทำ “นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย พ.ศ. 2552 - พ.ศ.2557” แผนงานระดับชาตินี้ครอบคลุมกลยุทธ์ในการป้องกัน คุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กทุกคนในประเทศไทย ที่มีความเสี่ยงในการตกเข้าไปในรูปแบบที่เลวร้ายของการใช้แรงงานเด็ก

นอกจากนี้ ILO จะเปิดตัวรายงาน “ให้โอกาสแก่เด็กหญิง ยุติการใช้แรงงานเด็ก กุญแจสู่อนาคต” รายงานฉบับนี้มีตัวเลขประมาณการล่าสุดของเด็กผู้หญิงที่เป็นแรงงานเด็ก และข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเธอต้องเผชิญรวมทั้งรูปแบบการทำงานที่มีความเสี่ยงสำหรับเด็กผู้หญิง ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของรายงานคือการวิเคราะห์ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจกดดันให้เด็กผู้หญิงจำนวนมากต้องออกจากโรงเรียนและไปทำงานเป็นแรงงานเด็ก

ในเอเชียแปซิฟิค มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก อาทิ การประชุมเยาวชน การวิ่งมาราธอน รายการโทรทัศน์พิเศษ กิจกรรมการแข่งขันหลายรูปแบบ และการรณรงค์โดยใช้ SMS และ Facebook โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันพิเศษนี้ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก จะเป็นโอกาสพิเศษที่บุคลากรจากภาครัฐ และภาคีเครือข่ายทางสังคม รวมทั้ง องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง องค์การสหประชาชาติ และองค์กรเอกชนต่างๆ ได้ร่วมกันแสดงพลังในการรณรงค์ต่อต้านปัญหาการใช้แรงงานเด็ก