การบรรยายเรื่องความเจริญเติบโตมีขีดจำกัด

บรรยายโดย นาง เหมือนปอง จันโทภาส นักวิจัยจากสถาบันสิ่งแวดล้อมสต๊อคโฮล์ม ในการฝึกอบรม Green Jobs, Greener Business Training for Constituents and Partners – Thailand ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Presentation | 04 July 2011