ILO Çalışma Belgesi 21

Evden İçeri Bir Dünya: Türkiye’de Evden Çalışanlar

Bu rapor, endüstriyel ev-eksenli olarak parça başı çalışanlar ve Türkiye’de genellikle “serbest çalışan” (freelance) olarak anılan iletişim teknolojisi olanaklarıyla uzaktan çalışanlara odaklanıyor.

Bu rapor, endüstriyel ev-eksenli olarak parça başı çalışanlar ve Türkiye’de genellikle “serbest çalışan” (freelance) olarak anılan, iletişim teknolojisi olanaklarıyla uzaktan çalışanlar olmak üzere, Türkiye’de ev eksenli olarak çalışanlara ait iki kategoriye odaklanıyor. Türkiye’de ev-eksenli çalışanların bu iki kategorisindeki mevcut durumlar ve sorunları incelemeyi hedefleyen rapor, endüstriyel ev-eksenli olarak parça başı çalışanlar ve serbest uzaktan çalışanların durumunu ve çalışma pratiklerini sunuyor. Üretim ağları ve çalışma ilişkilerindeki değişimleri irdelemek üzere arz ve talep yönlü analizlerden faydalanıyor. İncelediği başlıca alanlar istihdama erişim, çalışma ilişkileri, çalışma süresi, kazanç, sağlık ve güvenlik ve iş-yaşam dengesini kapsıyor. İstanbul’da ev-eksenli çalışanlarla yapılan mülakatlar, parça başı çalışma ve dijital uzaktan çalışmaya atfedilen değerleri ortaya çıkarmak için ev-eksenli çalışmanın toplumsal cinsiyete dayalı doğasını analiz etmek gerektiğini ve ayrıca, iki kategori arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik farkların, iş güvencesi ve insana yakışır çalışma koşullarından yoksunluk ve pazarlık gücünün düşük olması bağlamında, bu kategorilerdeki çalışanların Türk işgücü piyasalarında kırılganlıklarını artırdığını ortaya koyuyor.