Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü 2023

Sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturmak: Şu an neredeyiz?

“Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı”nın çalışma yaşamında temel ilke ve hak olarak kabul edilmesini kutladığımız 2023 Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde, bu rapor, 155 ve 187 sayılı temel Sözleşmeler’de yer alan ana hükümlerden bazılarının dünya genelinde uygulamaya konulma durumuna ilişkin bilgi veriyor.

Bu rapor, aşağıdakiler dahil olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliğine (İSG) ilişkin temel Sözleşmelerden ana hükümlerden bazılarını analiz ediyor:

- İSG’den sorumlu bir ulusal makam ve İSG alanında ulusal üçlü bir organ;

- İSG yasal çerçevesi ve ana hükümlerin içerilmesi (örneğin işçilerin haksız sonuçlara maruz kalmaksızın kendilerini tehlikeli çalışma durumlarından çıkarma hakkı, işyeri düzeyinde ortak İSG komitesi kurma zorunluluğu, yönetim ve işçiler arasında işbirliğini sağlayacak bir mekanizma);

- İSG alanında ulusal politika ve ulusal program geliştirilmesi; ve

- İş kazaları ve hastalıkları için ulusal kayıt ve bildirim sisteminin oluşturulması.