Uygulama Kodu: Tekstil, Giyim, Deri ve Ayakkabı Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Kılavuzlar | 26 Nisan 2022 Salı
Tekstil, Giyim, Deri ve Ayakkabı Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Kodu, 4-8 Ekim 2021 Uzmanlar Komitesi tarafından hazırlanıp Mart 2022’de düzenlenen 344. Oturum’da son halini almış ve 26 Nisan 2022’de İngilizce orijinali yayımlanmıştır.

Türkçeye, Adil Çalışma Derneği’nin (Fair Labor Association) inisiyatifiyle tercüme edilen bu Uygulama Kodu, tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sektörü için iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kavramları detaylarıyla sunarken, aynı zamanda tüm tarafların görev, sorumluluk, yükümlülük ve haklarına ilişkin bir çerçeve çizmektedir.

Uygulama Kodu; tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sektöründe önleyici iş sağlığı ve güvenliği kültürünü desteklemek, ulusal iş sağlığı ve güvenliği yasal çerçevesine ve uygulamalara rehberlik etmek ve sektördeki tüm işçi - işverenlerin işyerindeki risklere karşı farkındalığını arttırarak iş kazaları – meslek hastalıklarının önlenmesini sağlamak için sektörün iş sağlığı ve güvenliği çerçevesini sunan bir belgedir.