Bilgi Notu

Türkiye’de çıraklığın mevcut durumu: İlgili ILO araçlarına dair bir inceleme