Rapor

Kadın İstihdamının Desteklenmesiyle İlgili Olarak AİPP’ler Başta Olmak Üzere Kamu İstihdam Hizmetlerine İlişkin İyi Uygulama Örnekler