Rapor

Türk İşgücü Piyasasında Suriyeli Mülteciler

Bu raporun amacı, Suriyelilerin yaşam ve çalışma koşulları, muhtemel iç göç örüntüleri ve mültecilere çalışma izni vermenin etkilerine ilişkin istatistiksel veriler sağlamak suretiyle bilgi açığını doldurmaktır.

Arap Baharı’nın ardından peş peşe gelen isyanların başlıca özelliği, Suriye hariç olmak üzere, etkilenen ülkelerin çoğunda kısa süren gösteriler ve/veya şiddet olaylarını içermesi olmuştur.

Mart 2011’den günümüze kadar Suriye’de savaşan tarafların hiçbiri ülkenin kontrolünü ele geçirememiş; bunun sonucunda da, UNHCR verilerine göre toplam 5,68 milyonu aşkın insan mülteci olarak kaydedilmiş; Türkiye de, geçici koruma rejimi kapsamında bu mültecilerin 3,6 milyonuna kucak açmıştır. Bu benzersiz durum özellikle Türkiye açısından salt insani acil durum yaratmakla kalmamış, milyonlarca Türk insanının yaşamını da etkilemiştir.

Bu bağlamda, politika düzeyinde yanıt taleplerinin yanı sıra konuya ilişkin bilgi talepleri de ivedilik arz etmektedir.

İşte bu raporun amacı, Suriyelilerin yaşam ve çalışma koşulları, muhtemel iç göç örüntüleri ve mültecilere çalışma izni vermenin etkilerine ilişkin istatistiksel veriler sağlamak suretiyle bu bilgi açığını doldurmaktır.