ILO Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Denetimi

ILO Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Denetimi (KTCD), toplumsal cinsiyet yaklaşımının kurumun tüm politika, hizmet ve işleyişine dâhil edilmesini sağlayan bir araçtır.

Toplumsal Cinsiyet Denetimi, kurum tarafından gerçekleştirilen tüm çalışmaların toplumsal cinsiyet perspektifinden analiz edilmesini ve mevcut durumun tespit edilmesini sağlar. Bu analiz süreci bir taraftan iyiuygulamaları ve güçlü yönleri görünür kılarken, bir taraftan da geliştirilmesi gereken yönlere dair atılacak adımların planlanmasını mümkün kılar.