ILO Türkiye Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara Destek Programı

Türkiye, 2020 itibarıyla 4 milyonu aşan mülteciyle yedinci yıldır üst üste dünyada en büyük mülteci nüfusa ev sahipliği yapıyor. Mültecilerin büyük bir çoğunluğu, 3.6 milyona yakını Suriye’den geliyor, 400.000’ini de Afganistan, İran ve Irak uyruklular oluşturuyor. Suriye’deki çatışmaların çıkmasından bu yana, 25.9 milyon mülteciyle dünyadaki mülteci nüfusun dörtte birini Suriyeliler oluşturuyor.

Mültecilerin dayanıklılığını artırmak üzere uzun vadeli yaklaşım gereğinden hareketle Türk Hükümeti, mültecilerin eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve işgücü piyasasına erişimlerini sağlayan güçlü koruma sistemleri oluşturdu. Bu çerçevede 2016 yılından bu yana mülteciler, işverenleri aracılığıyla başvuruda bulunarak çalışma izni alabiliyor. ILO’nun tüm faaliyetlerinin merkezinde insana yakışır iş ve uluslararası çalışma standartlarının desteklenmesi vardır. Devamı..

Devam Eden Projeler

ILO, bu strateji kapsamında, 2017 yılından beri dokuz proje yürütmüştür, bunların dördü halen devam etmektedir. Devam eden projelerin ikisi Suriye Krizine Müdahale için AB Bölgesel Güven Fonu, birisi ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu, birisi de Alman Kalkınma Bankası tarafından finanse edilmektedir.

Tamamlanan Projeler