Haberler / Duyurular

Mayıs 2016

 1. ILO Türkiye Ofisi diplomatik aracın açık arttırma/peşin satışını halka duyurur

  13 Mayıs 2016 Cuma

 2. Şanlıurfa’da İşçi ve İşverenlerin Suriyeli İstihdamına Bakışı

  06 Mayıs 2016 Cuma

  ILO Türkiye Ofisi, Harran Üniversitesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı ile işbirliğinde, Şanlıurfa’da Suriyelilerin istihdamına yönelik işveren ve işçilerin yaklaşımını analiz edebilmek için bir saha araştırması yürütülmüştür.

 3. Sosyal bakım hizmetlerine yapılan kamu yatırımları kadın istihdamına katkıda bulunuyor

  03 Mayıs 2016 Salı

  Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) desteğiyle hazırlanan “Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği” başlıklı araştırma raporunun bulguları 29 Nisan 2016 Cuma günü ILO Ankara Ofisi’nde yapılan bir toplantı ile açıklandı.

Nisan 2016

 1. ILO işyerinde stres ile ilgili farkındalığın artırılması ve bu konuda ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyor

  28 Nisan 2016 Perşembe

  Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü 28 Nisan 2016 tarihinde “İşyerinde Stres: Ortak bir zorluk” teması altında kutlanıyor. Konuyla ilgili yeni bir ILO raporu işyerinde stresin sebep olduğu psiko-sosyal tehlikelerin görülme sıklığının farkına varılması ve bu tehlikelerin etkilerinin sınırlandırılması için ortak çabaların artırılması ihtiyacına vurgu yapıyor

 2. ILO saha çalışmaları kapsamında Suriyeli mülteciler mesleki eğitim sertifikalarını aldı

  21 Nisan 2016 Perşembe

  Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO), Suriyeli mülteciler ve yerel halka yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Harran Kaymakamlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ortaklığında düzenlediği meslek kursları ilk mezunlarını verdi. Kaynakçılık ve CNC programlama kurslarını başarıyla tamamlayan 46 katılımcıya sertifikaları verildi.

Mart 2016

 1. ILO’nun düzenlediği kadın istihdamı kısa film yarışması sonuçlandı

  24 Mart 2016 Perşembe

  Kısa belgesel film yarışması birincilik ödülünün sahibi "Kadından hakim savcı doktor oluyor da oto lastikçisi neden olmasın" diyerek 35 yıldır oto lastikçiliği yapan 76 yaşındaki bir kadının gündelik hayatından bir kesit sunan ‘Hanımeli’ isimli belgesel film oldu

 2. © M. Crozet / ILO 2022

  ILO’nun İnşaat İşlerinde ve Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmeleri Türkiye İçin Yürürlüğe Giriyor

  23 Mart 2016 Çarşamba

  Tehlikeli sektörler arasında yer alan madencilik ve inşaat sektörlerinde güvenlik ve sağlığın iyileştirilmesine yönelik çabalar kapsamında, 167 sayılı - 1988 tarihli İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi ile 176 sayılı - 1995 tarihli Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin uygulanması artık Türk Hükümeti için bağlayıcı olacak. Bu ILO Sözleşmelerinin katma değeri olarak, madencilik alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tutarlı bir ulusal politikanın geliştirilmesi ve her iki sektörde de işverenlerin, işçilerin ve temsilcilerinin haklarının ve görevlerinin daha açık bir şekilde ortaya konulması ve daha etkili bir şekilde uygulanması göze çarpıyor.

 3. Sokakta Çalıştırılan Çocuklar Ankara İl Eylem Planı Çalıştayları 22-23 Şubat ve 4 Mart tarihlerinde ILO ve Ankara ASPİM işbirliğinde gerçekleştirildi.

  23 Mart 2016 Çarşamba

 4. "İstihdam ve Eşitlik": Derinleşerek artan eşitsizlikler "fırsat eşitliği" için engel teşkil etmekte ve sosyal hareketliliği sınırlamaktadır.

  21 Mart 2016 Pazartesi

  ILO Türkiye Ofisi, 17-21 Haziran 2015 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde gerçekleştirilen İstihdam ve Eşitlik Çalıştayı’nda sunulan metinleri kitap haline getirdi.

 5. © John Isaac / World Bank 2022

  Yeni ILO raporuna göre küresel işgücü piyasasındaki büyük cinsiyet açığı sürüyor

  08 Mart 2016 Salı

  Rapor tüm dünyadaki kadınların insana yakışır işler bulup bu işleri sürdürmekte karşılaşmaya devam ettikleri büyük güçlüklere ışık tutuyor