Haberler / Duyurular

Aralık 2017

 1. © Pierre Holtz / UNICEF 2020

  ILO: Dünyada 4 milyar insan sosyal korumadan yoksun

  21 Aralık 2017 Perşembe

  Yeni ILO raporu, sosyal güvence hakkını herkes için gerçekleştirmek için büyük çaba gerektiğini gösteriyor.

 2. Mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik faaliyetler değerlendirildi

  15 Aralık 2017 Cuma

  Ulusal ve yerel paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 2017 fındık hasat sezonunda çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için gerçekleştirilen faaliyetler ve ilgili mevzuat uygulamaları tartışıldı.

 3. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Profesyonellerinin Eğitim Programlarının Gözden Geçirilmesi Çalıştayı ILO Tarafından Ankara’da Düzenlendi

  11 Aralık 2017 Pazartesi

 4. İşçi ve işveren örgütleri Suriyeli ve ev sahibi topluluklar için insana yakışır işin desteklenmesi konusunda sendikaların ve işveren örgütlerinin rolünü tartıştılar

  07 Aralık 2017 Perşembe

Kasım 2017

 1. Dizi ve Film Sektörü Temsilcileri: Mevcut Sorunların Çözümünde Sosyal Diyalog Şart

  24 Kasım 2017 Cuma

  Dizi ve televizyon sektörünün çalışan ve işveren temsilcileri, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Görsel Sanatlarda İşçi ve İşveren İlişkileri: Sorunlarının Sosyal Diyalog ile Ele Alınması Çalıştayı’ başlıklı etkinlikte bir araya geldi. Etkinliğin ev sahipliğini ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş yaptılar.

 2. © Anita Kattakhuzy / Oxfam 2020

  ILO, beceri geliştirme ve gençlerin istihdamı için yenilikçi Güney-Güney kalkınma çözümleri sunuyor

  24 Kasım 2017 Cuma

  ILO Çözüm Forumu, genç kadınlar ve erkekler için istihdam, insana yakışır iş ve sosyal içermenin, sürdürülebilir kalkınma stratejilerine entegre edilmesini sağlayacak sonuç temelli sunumlar ve ölçeklenebilir güney kalkınma çözümleri sunuyor.

 3. © Alain Bachellier 2020

  Gençlik işgücü piyasalarının toparlanmasındaki zayıflık çok yönlü bir karşılık gerektiriyor

  20 Kasım 2017 Pazartesi

  Ekonomik krizin 2009 yılında tepe yapmasının ardından genç işsizliğinde meydana gelen önemli azalmaya rağmen kalıcı işsizlik ve kaliteli iş imkânlarının yokluğu gençlerin insana yakışır iş arayışlarına engel olmaya devam ediyor.

 4. © Natasha Graham / GPE 2020

  ILO çocuk işçiliğinin 2025 yılına kadar sona erdirilmesine yönelik politikalar öneriyor

  17 Kasım 2017 Cuma

  Yeni yayınlanan bir ILO raporunda yasal koruma, sosyal koruma, işgücü piyasası yönetişimi, kaliteli eğitime erişim ile hükümetler, sosyal ortaklar ve diğer paydaşlar arasındaki sosyal diyalog gibi alanlarda sağlanacak iyileştirmelerin çocuk işçiliğine karşı mücadelede kritik unsurlar olduğu belirtiliyor. Rapor, delegeler çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine ilişkin uluslararası konferans için Buenos Aires’te toplanırken yayınlanmış bulunuyor.

 5. Uluslararası topluluk çocuk işçiliği ve zorla çalıştırmaya karşı mücadeledeki çabaları iki kat artırma konusunda anlaştı

  17 Kasım 2017 Cuma

  Üç gün süren Çocuk İşçiliğinin Kalıcı Biçimde Sona Erdirilmesi IV Küresel Konferansı, ilkeleri ve gerçekleştirilecek eylemleri ortaya koyan Buenos Aires Bildirgesi’nin kabulüyle tamamlandı. Toplantı süresince delegeler çocuk işçiliğine ve zorla çalıştırmaya son verilmesine ve gençler için kaliteli istihdam sağlanmasına yönelik somut adımlarla ilgili 100’e yakın öneri ve çağrıda bulundu.

Ekim 2017

 1. Öğretmenlere ve Okul İdarecilerine Yönelik Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile Mücadeleye İlişkin Bilgilendirme Semineri Düzenlendi.

  19 Ekim 2017 Perşembe

  Aileleri ile birlikte mevsimlik fındık tarımına katılan çocukların işten çekilmeleri ve işe girmelerinin önlenmesi sağlanarak örgün eğitime yönlendirmelerine ilişkin çocuk işçiliği izleme mekanizması bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.