Haberler / Duyurular

Nisan 2021

 1. COVID-19 küresel salgınında sağlık ve bakım hizmeti çalışanlarının ruh sağlığını korumak

  07 Nisan 2021 Çarşamba

  Sağlık ve bakım hizmeti çalışanları, bir yıldan fazla bir süredir, COVID-19 küresel salgınıyla mücadelenin ön saflarında yer alıyor. Bu durum, daha fazla iş yükü ve daha uzun çalışma saatleri ile sürekli enfeksiyon riskiyle karşı karşıyayken dinlenmek ve bu amaçla izin almak için yeterli zamanın olmamasıyla sonuçlanıyor. Ayrıca pek çoğu işlerini yaparken şiddet ve tacize maruz kalıyor. Bunların tümü sağlık çalışanlarının sağlığına ve ruh sağlığına zarar veriyor.

 2. COVID-19 küresel salgınında sağlık ve bakım hizmeti çalışanlarının ruh sağlığını korumak

  07 Nisan 2021 Çarşamba

  Sağlık ve bakım hizmeti çalışanları, bir yıldan fazla bir süredir, COVID-19 küresel salgınıyla mücadelenin ön saflarında yer alıyor. Bu durum, daha fazla iş yükü ve daha uzun çalışma saatleri ile sürekli enfeksiyon riskiyle karşı karşıyayken dinlenmek ve bu amaçla izin almak için yeterli zamanın olmamasıyla sonuçlanıyor. Ayrıca pek çoğu işlerini yaparken şiddet ve tacize maruz kalıyor. Bunların tümü sağlık çalışanlarının sağlığına ve ruh sağlığına zarar veriyor.

Mart 2021

 1. Başarı hikayeleri insan yakışır işlerin mülteci ve ev sahibi toplulukların yaşamlarını nasıl iyileştirdiğini ortaya koydu

  31 Mart 2021 Çarşamba

  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı, Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve UNICEF, Beşinci Brüksel Konferansı kapsamında ve Avrupa Birliği ev sahipliğinde “Suriye’nin ve bölgenin geleceğini desteklemek” başlıklı bir yan etkinlik düzenledi.

 2. ILO Ankara ile karşılıklı bilgi aktarımı: Mülteciler ve ev sahibi topluluklar için insana yakışır iş fırsatlarını desteklemek amacıyla bilgi ve deneyimler paylaşıldı

  30 Mart 2021 Salı

  ILO Türkiye Ofisi ve PROSPECTS programı, mülteciler ve ev sahibi toplulukların kırılgan üyeleri için sosyo-ekonomik kapsayıcılık sağlayan bir bir ortamın nasıl geliştirilebileceği hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere çevrimiçi bir seminer düzenledi.

 3. “Teknoloji ve İnovasyon: İş Gücü Piyasalarına Uyum”

  30 Mart 2021 Salı

 4. © Kodluyoruz 2021

  Kariyer hedeflerinize bir adım daha yaklaşın

  30 Mart 2021 Salı

 5. © Engin Akyurt / Unsplash 2021

  Herkes için insana yakışır iş yolculuğunda kadınlar nasıl geride bırakılıyor

  29 Mart 2021 Pazartesi

  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele, iklim değişikliğini ele almaya yönelik ortak bir vizyon belirlemişti. Küresel salgın, Amaç 8’de belirtilen herkes için insana yakışır işlere yönelik ilerlemeyi tersine çevirecek mi? En azından kadınlar için durum böyle görünüyor.

 6. İnsani Yardım Faaliyetlerinde Çocuk İşçiliğine İlişkin Kurumlar Arası Araç Seti Hazırlandı

  24 Mart 2021 Çarşamba

 7. © Kivanc Ozvardar / ILO 2021

  Herkes için insana yakışır işler desteklenen işletmelerle büyüyor

  23 Mart 2021 Salı

  İşletmelerin istihdamı korumalarına ve çalışanların istikrarlı bir gelir elde etmelerine destek olmak, herkes için insana yakışır işlerin artması için büyük önem taşıyor.

 8. ILO Sözleşmeler ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması Uzmanlar Komitesi’nin 2021 Yılı Raporu Yayımlandı

  22 Mart 2021 Pazartesi

  Rapor, uluslararası çalışma standartlarının ülke düzeyinde uygulanmasıyla ilgili analizleri, hükümetler, işçi ve işveren örgütleri tarafından sağlanan gözlemlere de atıfta bulunarak yansıtıyor. Bu sene Türkiye’deki durum, iş teftişi, sendika özgürlüğü ve sendikalaşma hakkı, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı, ayrımcılık yapmama, işçi temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği, çocuk işçiliği ve cinsiyet eşitliği konularına değinen ve temel çalışma haklarını geliştirme açısından kritik öneme sahip 16 ILO Sözleşmesi bağlamında değerlendiriliyor.