Haberler / Duyurular

Ocak 2020

 1. Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Ücret Açığının Azaltılması Amacıyla ILO-TUİK İşbirliği Protokolü İmzalandı

  24 Ocak 2020 Cuma

  İşbirliği Protokolü ile cinsiyete dayalı ücret açığının hesaplanılarak azaltılması için adım atılması ve nihai olarak kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına ve kadınlar için insana yakışır çalışma koşullarının geliştirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor

 2. Türkiye’nin İlk Kadın İstihdamı Eylem Planı’nı Hazırlayan Ulusal Teknik Ekip Etkin İzleme İçin İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

  24 Ocak 2020 Cuma

  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından İsveç finansal desteğiyle yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” projesinin ilk fazı kapsamında hazırlanan ve kadın istihdamına odaklanan Türkiye’nin ilk Eylem Planı’nın etkin biçimde izlenmesi ve uygulanmasını sağlamak üzere Ulusal Teknik Ekip (UTE) projenin ikinci fazındaki ilk toplantısını 14 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdi.

 3. İzin kullanmak veya dinlenmek ayıp değildir!

  21 Ocak 2020 Salı

 4. © Chor Sokunthea / World Bank 2020

  ILO’nun yeni raporuna göre, ücretli işlerin yetersizliği yaklaşık yarım milyar insanı etkiliyor

  20 Ocak 2020 Pazartesi

  ILO’nun istihdam ve sosyal eğilimlere ilişkin küresel raporunun son versiyonuna göre, insana yakışır iş eksikliği, artan işsizlik ve devam eden eşitsizlik, insanların çalışarak daha iyi yaşam kurmalarını gittikçe zorlaştırıyor.

Aralık 2019

 1. Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Olarak Ulusal ve Yerel Paydaşlar Buluştu

  19 Aralık 2019 Perşembe

  Ulusal ve yerel paydaşların katılım ve katkılarıyla mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik 2019 yılı fındık hasat sezonu faaliyetleri, ilgili politikaların etkin uygulanması çerçevesinde tartışıldı.

 2. Hayatta kalmaktan fazlası: Kendine yeterliliği ve kayıtlı işleri arttırmak

  19 Aralık 2019 Perşembe

  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Suriyelilerin kendilerine yeterliliklerini ve Türkiye ekonomisindeki üretkenliklerini güçlendirmenin yanı sıra, Türk vatandaşlarının da işgücü piyasasının dinamik değişkenlerine karşılık verebilme konusunda destekleme ihtiyacından hareketle istihdam edilebilirliği arttırmayı amaçlıyor. Bu bağlamda hayata geçen projelerden biri olan “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi”, Suriyelilerin ve Türk vatandaşlarının kayıtlı işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırıyor ve beceri ve yetkinliklerini güçlendirmeleri konusunda destek oluyor.

 3. ILO ve EBRD Çalıştayında Erken Çocukluk Bakım Hizmetlerinin Kadınlar için İnsana Yakışır İş Yaratma Potansiyeli Tartışıldı

  18 Aralık 2019 Çarşamba

  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Tükiye Ofisi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) erken çocukluk bakım hizmetlerine ilişkin Türkiye’de ve dünyada varolan iyi uygulama örneklerini incelemek ve bu örneklerin Türkiye’de yaygınlaşmasına dair neler yapılabileceğini ele almak amacıyla 12 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da bir çalıştay gerçekleştirdi.

 4. “Çalışma Yaşamında Kadınlara Yönelik Şiddet ve Tacizle Mücadele El Kitabı” Yayınlandı

  18 Aralık 2019 Çarşamba

  Küresel düzeyde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNWOMEN işbirliğinde hazırlanan ve her iki kurumun Türkiye Ofisleri tarafından Türkçe’ye kazandırılan “Çalışma Yaşamında Kadınlara Yönelik Şiddet ve Tacizle Mücadele El Kitabı” Aralık 2019’da yayınlandı.

 5. ILO, Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanması için Çağrı Yaptı!

  06 Aralık 2019 Cuma

 6. SADA Kadın Kooperatifi Üyeleri Genel Kurul Hazırlığı Üzerine Eğitim Aldı

  05 Aralık 2019 Perşembe