İşyeri Uyum Programı’nın yeni ev sahibi BHT Clinic Tema Hastanesi

Haberler | 07 Aralık 2023 Perşembe
İstanbul (ILO Haber) – ILO Türkiye Ofisi, uzun yıllardır sürdüregeldiği İşyeri Uyum Programı ile bu hafta BHT Clinic Tema Hastanesi’ne konuk oldu. İki gün süren ve farklı eğitim arka planı ve iş kolları çalışanlarını bir araya getiren Program, klinik çalışanları tarafından yoğun ilgi gördü.

Çalışma yaşamında temel haklar, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında bilgi veren Program, etkileşimli yapısıyla klinik çalışanlarının, iş hayatında karşılaştıkları sorunları dile getirmelerine ve hakları çerçevesinde, konunun uzmanlarıyla beraber çözüm aramalarına, iş arkadaşlarını daha yakından tanımalarına ve iletişim becerilerini daha da geliştirmelerine fırsat yaratıyor.

Program, önümüzdeki günlerde İşyeri Ahbaplığı Uygulaması ile devam edecektir.

İşyeri Uyum Programı Nedir?

İşyeri Uyum Programı aynı işyerinde çalışan yabancı ve Türkiyeli çalışanların, çalışma kültürlerine uyumlarını desteklemeye ve önyargıları ortadan kaldırmayı, çalışma barışının tesisi ve geliştirilmesine yardımcı olmayı, birlik ve beraberlik içinde verimli ve huzurlu bir çalışma ortamına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Program, uluslararası iyi uygulama örneklerinden yola çıkılarak, Türkiye’ye özgü biçimde geliştirilmiştir. Program, ILO’nun dünya genelinde desteklediği “insana yakışır işler” ve “rekabetçi ve sorumlu işletmeler” ilkeleriyle hazırlanmaktadır.

İşyeri Ahbaplığı Uygulaması Nedir?

Program kapsamında birinci eğitim buluşmasında çalışanların birbirleri arasında sosyal ve işyeri etkileşimlerini geliştirmek amacıyla mülteci ve mülteci olmayan katılımcıları “işyeri ahbapları” olarak eşleştirilmektir. Aynı katılımcı grubu ile bir ay içinde gerçekleştirilmesi planlanan ikinci buluşma, bu kez mülteci ve mülteci olmayan çalışanların deneyimlerine odaklanmaktadır.

İşyeri ahbaplığı uygulaması ile, işyerinde ve işyeri dışında katılımcılar arasındaki etkileşimin artırılması, kültürlerarası iletişim ve öğrenme ile iki grubun birbirlerini dinlemesi ve anlaması, köprülerin kurulması ve/ya sağlamlaştırılması yoluyla işyeri uyumunun da sağlanması hedeflenmektedir.

Bu program, ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (PRM) tarafından finanse edilen İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme Projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.