İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi projesinin 1. Yönlendirme Komitesi Toplantısı

Proje ile işyerlerinin Uluslararası Çalışma Standartlarına uyumunun artırılması ve insana yakışır bir çalışma ortamı sağlanmasına katkıda bulunulması hedefleniyor

Haberler | 01 Aralık 2023 Cuma
ANKARA (ILO Haber) - İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi projesinin 1. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisinde ilgili tarafların katılımıyla düzenlendi. Toplantıda projenin şu ana kadar yapılan ve önümüzdeki altı aylık dönemde yapılması planlanan faaliyetleri anlatıldı. Sosyal tarafların görüş ve önerileri alındı.

Toplantı ILO Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hassan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir AKTÜRK, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Melahat Güray ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Doç. Dr. Ömer Faruk CANTEKİN’in açılış konuşmaları ile başladı.

Projenin faydalanıcısı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başkanı Bekir Aktürk, “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı olarak 50 yılı aşkın bir süredir işbirliği içerisinde olduğumuz Uluslararası Çalışma Örgütü ile olan ilişkilerimiz bu proje kapsamında yürütülen çalışmalar ile daha da güçlenmektedir. İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi projesi ile iş teftişinin önleme ve rehberlik edici yönünü daha da ön plana çıkarmayı ve böylelikle kadın ve erkek işçiler için insana yakışır iş ortamının oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Hedefimizin temelinde; işçilerin korunmasına, işverenlerin rekabet edebilirliğinin arttırılmasına ve ülkemizin dengeli sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak yer alıyor.” diye konuştu.

Projenin uygulayıcısı ILO Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hassan ise üçlü yapının temsilcilerini, uzman ve paydaşları birarada görmekten dolayı memnuniyetini iletti ve bu önemli proje kapsamında tüm taraflarla çalışmaktan heyecan duyacaklarını ifade etti. ILO Ankara Ofisinin Türkiye’de insana yakışır iş gündemini inşa etmenin birçok alanına odaklanan projeler yürüttüğünü hatırlatan Hassan, ILO Ankara Ofisi olarak bu konudaki hedeflere ulaşılması için gerekli teknik desteği sağlama konusundaki kararlılığının altını çizdi. Hassan, “Yönlendirme Komitesi, adil ve iyi çalışan bir işyerini ve daha rekabetçi bir işgücü piyasasını teşvik etme ortak amacına dayalı olarak tüm ortaklar arasında artırılmış işbirliğine katkıda bulunacak, ve nihayetinde, ortak bir vizyon ve amacın ötesinde büyük ölçüde ortak olan önemli konularda çözümler üzerinde anlaşmak için bir platform olarak hizmet verecektir.” dedi.

Toplantıda Proje Kıdemli Koordinatörü Burcu Akça Hacıosmanoğlu katılımcılara Proje hakkında bilgi verdi, projenin ilerlemesi ve önümüzdeki altı ay içinde yapılması planlanan faaliyetleri ile riskler ve alınan önlemleri anlattı.
Toplantıda sosyal tarafların katkıları da dinlendi. TİSK, TOBB, HAK-İŞ ve DİSK temsilcilerinin görüşlerinin alınmasının ardından katılımcıların soruları cevaplandı, önerileri alındı.

Proje Hakkında

Proje, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (RTB), işyerlerinin ulusal mevzuat yanında Uluslararası Çalışma Standartlarına uyumunun artırılması amacıyla yürütülüyor.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-III) tarafından finanse edilen “İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi” projesi ile, işyerlerinin Uluslararası Çalışma Standartlarına uyumunun artırılması ve insana yakışır bir çalışma ortamı sağlanmasına katkıda bulunulması hedefleniyor

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA III kapsamında finanse edilen proje 2023 yılının Mart ayında başladı ve 36 ay sürecek. Proje ile öncelikli olarak RTB ve sosyal paydaşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, rehberlik hizmetlerini güçlendirmek suretiyle insana yakışır iş konusunda farkındalığın artırılarak işyeri uyumunun iyileştirilmesi hedefleniyor.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana illerinde yürütülecek projenin faydalanıcı gruplarını; ilgili ÇSGB personeli, konfederasyonlar, ticaret odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları, KOBİ’ler, STK’lar, çalışanlar, işverenler, ulusal ve sektörel düzeyde sendikalar ve işveren örgütleri oluşturuyor.