ILO, Toplumsal Cinsiyet Temelli Uygulamaların Sürekliliği İçin Özel Sektör Eğitimlerini Sürdürüyor

Eğitim ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumsal çalışma kültürünün parçası yapılması ve şiddet ve tacizin önlenmesi konularında katılımcıların kendi kurumlarında gerek politika düzeyinde gerekse uygulama sürecinde dönüştürücü bir role sahip olmaları ve bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanıyor.

Haberler | 22 Kasım 2023 Çarşamba
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve şiddetin önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 8-9 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul’da tekstil, metal ve kimya sektöründe faaliyet gösteren şirket temsilcilerine yönelik olarak “Şirketlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Değişimin Öncüleri Hibrit Eğitici Eğitimi” gerçekleştirdi.

Eğitim, daha önce ILO Türkiye Ofisi’nin dijital eğitim platformu ILO Akademi’de özel sektör temsilcileri için hazırlanan ‘Şiddete Sıfır Tolerans’ ve ‘Eşitliği Destekliyorum’ dijital eğitimlerine katılanlara yönelik olarak gerçekleştirildi.

ILO Türkiye Ofisi’nin İsveç mali katkısı ile yürüttüğü “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” Programı kapsamında Nurcihan Temur, Burcu Üzümcüler ve Halil İbanoğlu tarafından hibrit ve çoğunlukla interaktif olarak verilen eğitimin amacı çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğine ve şiddet ve tacizin önlenmesine dair farkındalık yaratmak ve katılımcıların aynı zamanda değişimin öncüleri ve birer eğitmen olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin uzun dönemde kendi kurumsal politika ve pratiklerinin bir parçası yapılmasına ve toplumsal cinsiyet temelli kurumsal politika ve uygulamaların sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmalarına destek olmak.Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ILO Türkiye Ofisi Sosyal Diyalog ve Toplumsal Cinsiyet Yöneticisi Nergis Calbay Program, program kapsamında özel sektörle işbirlikleri, Eğitici Eğitiminin amacı, ILO Akademi ve ILO 190 nolu sözleşme hakkında bilgi verdi. İki gün süren “Eşitliği Destekliyorum” ve “Şiddete Sıfır Tolerans” eğitimlerinde çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliği, ILO’nun toplumsal cinsiyet eşitliği gündemi, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin temel kavramlar, çalışma yaşamında toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, şiddete sıfır tolerans yaklaşımı, cinsiyete dayalı ayrımcılığın sonuçları ele alındı ve grup çalışmaları yapıldı.

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm kapsamında düzenlenen eğitime katılanların kendi iş yerlerinde iş arkadaşlarına vermeleri ve böylece çarpan etkisi ile farkındalığın artırılması hedefleniyor.