ILO Sözleşmesi Işığında “Şiddete Sıfır Tolerans Politika Belgesi”ni Hazırlayan Özçelik-İş Sendikası Belgeyi Uygulamaya Koymaya Hazırlanıyor

ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz’in Önlenmesi Sözleşmesi ile uyumlu olarak “Şiddete Sıfır Tolerans Politika Belgesi” ni hazırlayıp kabul eden Özçelik-İş Sendikası, şiddete sıfır tolerans ilkelerinin toplu iş sözleşmelerine yansıtılması dahil bir dizi çalışma yapmayı planlıyor.

Haberler | 21 Kasım 2023 Salı
ILO Türkiye Ofisi, Özçelik-İş Sendikası’nın ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz’in Önlenmesi Sözleşmesi ile uyumlu olarak hazırladığı “Şiddete Sıfır Tolerans Politika Belgesi” nin daha etkin olarak hayata geçmesine katkıda bulunmak amacıyla 15-16 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da “ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi Temelinde Özçelik-İş Sendikası Şiddete Sıfır Tolerans Politikası Uygulama Stratejisi Geliştirme Eğitimi”ni gerçekleştirdi.

ILO Türkiye Ofisi tarafından yürütülen ve İsveç tarafından finanse edilen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” Programı kapsamında, metal sektöründe örgütlü olarak HAK-İŞ Konfederasyon’unun üyesi olan Özçelik-İş Sendikası üyelerinin, temsilcilerinin ve uzmanlarının katılımıyla düzenlenen iki günlük eğitimde ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz’in Önlenmesi Sözleşmesi ile uyumlu “Şiddete Sıfır Tolerans Politika Belgesi” nin içeriği, çalışma hayatındaki önemi ve Belge’nin uygulanması sürecinde izlenecek yollar ve adımlar konusunda sunumlar ve grup çalışmaları yapıldı.

“Sözleşme’nin kanunlaşması için tüm kesimlerin bu konuyu sahiplenmesi gerekir”

Toplantıda konuşan Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci çalışma yaşamının şiddet ve tacizden arınması için ILO 190 sayılı Sözleşme’yi önemsediklerini ve bu nedenle Sözleşme doğrultusunda Şiddete Sıfır Tolerans Politika belgesini kabul ederek öncü bir adım attıklarını ifade etti.

“Sözleşme çalışma barışı için çok önemli ve bu nedenle biz de Sözleşme’nin toplu iş sözleşmelerine yansıtılması için çalışmalar yapıyoruz. Sözleşme’nin kanunlaşması için çalışmalıyız ve bunun için tüm kesimlerin bu konuyu sahiplenmesi gerekir”

Özçelik-İş Kadın Komitesi Başkanı Meltem Toraman Soğuksu ise “Kadınların çalışma hayatında şiddet ve tacize maruz kalmaması için Şiddete Sıfır Tolerans belgemizi geliştirdik ve kabul ettik. Bu Belge ve eğitimler, bu yöndeki kararlılığımızın göstergesidir,” şeklinde konuştu.

“190 sayılı ILO Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi’ni destekliyoruz”

“Bu nedenle 190 sayılı ILO Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi’nin teşvik edilmesini destekliyoruz”

ILO Uluslararası Çalışma Standartları, kadın istihdamı ve Sözleşme çerçevesinde ILO Türkiye Ofisi’nin sendikalara yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi veren ILO Türkiye Ofisi Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı “Özçelik-İş Sendikası, kendi politika belgesini geliştirerek çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik kararlılığını ortaya koydu. Bu öncü yaklaşımlarından ve çalışmalarından dolayı Özçelik-İş’e teşekkür ediyoruz,” dedi.

Eğitimde, ILO Türkiye Ofisi Toplumsal Cinsiyet Analisti Dr. Ayşe Emel Akalın, Türkiye’de kadın istihdamına ve bu konudaki ILO çalışmalarına ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise Sözleşme’nin kapsamı, önemi ve çalışma hayatında şiddet ve tacizle mücadeledeki rolüne dair sunumlar gerçekleştirdi.


Eğitim ‘Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi’nin Uygulanması Sürecine Odaklandı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç.Dr. Ceyhun Güler ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Dr.Seher Demirkaya ise şiddete sıfır tolerans politika belgelerinin sendikalar açısından önemi, rolü, çerçevesi ve daha güçlü olarak ne şekilde hayata geçirilebileceği ile iş sağlığı ve güvenliği, risk değerlendirmesi ve önleme planları, farkındalık çalışmaları, toplu iş pazarlık süreci açılarından politika belgesinin uygulanması sürecinde gerekli olabilecek konulara dair bilgi verdi.


Eğitimde ayrıca Avukat Umut Çiftçi; şiddete maruz kalana yaklaşım, şiddet ve taciz şikâyeti oluşturan çalışanın bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi; idari başvuru ve şikâyet mekanizmalarının oluşturulması; kurum içi başvuru mekanizmaları; gizlilik; misillemeye karşı koruma ve soruşturma konuları dahil şiddet ve tacize ilişkin ulusal mevzuat, şiddetle mücadelede şikayet ve başvuru mekanizmaları hakkında sunum yaptı.

Etkinliğin sonunda Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci tarafından katılımcılara katılım sertifikaları verildi.