ILO çalıştayında sosyal taraflarda kadın liderliğinin güçlenmesine yönelik olası ortak adımlar belirlendi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi’nin sosyal taraflarlardaki karar mekanizmalarında kadın temsilinin güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği çalıştayda işçi ve işveren örgütleri arasında, içinde kadınlar için liderlik eğitimlerinin verilmesinin yer aldığı ortak bir görüş metninin oluşturulması yönünde fikir birliği doğdu

Haberler | 17 Ekim 2023 Salı
ILO Türkiye Ofisi, sendikal yapılarda kadın liderliğinin güçlenmesi ve yaygınlaşması amacıyla atılabilecek adımların belirlenmesine yönelik olarak 19 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da “Sosyal Taraflarda Karar Mekanizmalarında Kadın Temsili” çalıştayının ikincisini gerçekleştirdi.

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” Programı kapsamında ilki 4 Mayıs 2023 tarihinde yapılan çalıştayların amacı, kadınların sendikal yapılardaki sayısının ve karar mekanizmalarındaki temsillerinin artması için ortak yol haritasının ve atılacak adımların belirlenmesi.

İşçi ve işveren örgütleri ile ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda; ILO’nun öncülüğünde ve teknik desteği ile sosyal taraflar için kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği ve liderlik eğitimlerinin verilmesi konusuda ortak görüş ifade edildi.

Kadın liderlik eğitimleri ve ortak görüş metni

Çalıştayda ayrıca; sosyal taraflarda kadın sayısını ve karar mekanizmalarında kadın temsilini artırmak için karar verici mekanizmalardaki kadınların sayısına dair veri çalışmalarının, kadın liderliğinin toplu iş sözleşmelerine yansıtılması, farkındalık çalışmalarının yapılması gibi hususların yansıtılacağı ortak bir görüş metninin oluşturulması yönünde fikir birliği oluştu.

Çalıştayda konuşan ILO Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan istihdamda cinsiyet açığının azaltılması için işçi ve işveren örgütleri dahil çalışma hayatında kadın liderlerin sayısının artmasının önemine dikkat çekti.

Daha eşitlikçi ve kapsayıcı çalışma hayatı için kadın liderler

“İşçi ve işveren örgütlerindeki kadın liderliği çok önemli çünkü kadın liderler, çalışma hayatını daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir yöne değiştirme gücüne sahip.”

“Çünkü, sosyal taraflardaki kadın liderler, toplumsal cinsiyet eşitliğini sosyal diyalog gündemine taşıyabilirler; toplumsal cinsiyet eşitliğinin kendi kurumlarında ve örgütlü oldukları yerlerde sağlanmasına katkıda bulunabilirler ve iş yaşamında cinsiyete dayalı engellerle mücadelede diğer kadınları cesaretlendirebilirler.”

Etkinlikte ILO Türkiye Ofisi Sosyal Diyalog ve Toplumsal Cinsiyet Yöneticisi Nergis Calbay 4 Mayıs’ta yapılan ilk çalıştayın çıktılarına dair bilgi verdi.

İşçi ve işveren örgütleri için El Kitabı

Sendikal yapılarda kadın sayısının ve temsilinin neden az olduğunu ve kadın liderliğinin güçlendirilmesi için neler yapılabileceğini ele alan “Sosyal Taraflarda Karar Mekanizmalarında Kadın Liderliği : İşçi ve İşveren Örgütleri İçin Bir El Kitabı”nı hazırlayan Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu ise çalıştayda işçi ve işveren sendikalarında kadın liderliğini güçlendirmek için neler yapılabileceğine ilişkin sunum yaptı.

Çalıştayın ikinci bölümünde ise ILO Türkiye Ofisi Toplumsal Cinsiyet Analisti Dr.Ayşe Emel Akalın’ın moderatörlüğünde ssosyal taraflarda kadın liderliğinin güçlenmesine yönelik ve hazırlanması planlanan ortak görüş metnine yansıtılmak üzere çözüm önerilerinin ele alındığı grup çalışmaları yapıldı.