ILO, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi için sendikal eğitim çalışmalarına Koop-İş Sendikası’nda devam etti

Haberler | 06 Ekim 2023 Cuma
ILO Türkiye Ofisi, Koop-İş Sendikası’nın ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz’in Önlenmesi Sözleşmesi ile uyumlu bir “Şiddete Sıfır Tolerans Politika Belgesi” geliştirmesini desteklemek amacıyla 2-3 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da “ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi Temelinde Şiddete Sıfır Tolerans Politika Belgesi Eğitimi” gerçekleştirdi.

“Koop-İş Sendikası: Desteğe Hazırız”

ILO Türkiye Ofisi tarafından yürütülen ve İsveç tarafından finanse edilen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” Programı kapsamında ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda örgütlü ve TÜRK-İŞ Konfederasyonu üyelerinden Koop-İş Sendikası üye, temsilci ve uzmanlarının katılımıyla düzenlenen iki günlük eğitimde ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz’in Önlenmesi Sözleşmesi ile uyumlu “Şiddete Sıfır Tolerans Politika Belgesi” nin içeriği, bu süreçte izlenecek yollar ve adımlar konusunda sunumlar ve grup çalışmaları yapıldı.

Toplantıya katılan Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, toplumun her alanında, sokaklarda, alışveriş merkezlerinde şiddete tanık olduklarını belirterek hazırlanacak Politika Belgesinin bu anlamdaki önemini ifade etti. Şiddet ve tacizin aynı zamanda bir iş sağlığı ve güvenliği sorunu olduğunu belirten Alemdar, ILO’nun çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik çabaları ve sendikalara verdikleri destek için teşekkür ederek insana yaraşır iş koşullarının sağlanması, şiddet ve tacizin önlenmesi konusunda yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı’nın ILO’nun misyonuna ilişkin bilgi verdiği eğitimde, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve tacizin genel görünümü, 190 sayılı Sözleşme’nin kapsamı ve çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlenmesine ilişkin rolüne dair sunum gerçekleştirdi. Eğitimde ayrıca Avukat Umut Çiftçi şiddet ve tacize ilişkin ulusal mevzuat ve başvuru mekanizmaları hakkında bilgi verdi.

ILO çalışmaları özel sektör, STK, belediye ve sosyal taraflarda genişleyerek sürüyor

Eğitimde ayrıca İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç.Dr.Ceyhun Güler ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Dr. Seher Demirkaya sendikalar özelinde C190 ışığında Şiddete Sıfır Tolerans Sendika Politika Belgesi hazırlama sürecinde temel prensipler, izlenecek yollar ve sonraki adımlar konusunda detaylı bir sunum yaptı ve grup çalışmaları gerçekleştirildi.

ILO Türkiye Ofisi, 2018 yılında başlattığı ve 2019 yılında 190 sayılı Sözleşme’nin kabul edilmesiyle yoğunlaştırdığı çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesine ilişkin çalışmalarını sosyal taraflar, özel sektör ve sivil toplum özelinde sürdürüyor. ILO Türkiye Ofisi’nin çalışmaları neticesine bir çok sendika, özel sektör, belediye ve sivil toplum örgütü “Şiddete Sıfır Tolerans” Politika Belgesi’ni geliştirİP kabul ederek uygulama adımlarını atmaya başladı. Ayrıca, İşçi sendikaları tarafından müzakere edilerek imzalanan toplu iş sözleşmelerine, 190 sayılı Sözleşme ile uyumlu maddelerdahil edilmeye başlandı.