ILO, Sendikalar ve Özel Sektörün Ardından, ILO Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi’nin Önerdiği Adımların Sivil Toplum Kuruluşlarında da Hayata Geçmesi İçin Çalışıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Derneğine yönelik düzenlediği çalıştay ile çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesine katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Haberler | 11 Nisan 2023 Salı
ILO Türkiye Ofisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Derneği’nin ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz’in Önlenmesi Sözleşmesi bağlamında hayata geçirmeyi planladığı “Şiddete Sıfır Tolerans Politika Belgesi” hazırlama sürecine teknik destek vermek üzere 1 Nisan 2023 tarihinde Ankara’da “ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi Temelinde Şiddete Sıfır Tolerans Politika Belgesi Eğitimi” düzenledi.

ILO Türkiye Ofisi Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Diyalog Yöneticisi Dr. Ayşe Emel Akalın’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimde, ODTÜ Mezunları Derneği Başkan Yardımcısı Didem Ayhan Özkazanç ve ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) Komisyonu’ndan Nuran Yardımcı açılış konuşmalarını yaptı.

ILO Türkiye Ofisi tarafından yürütülen ve İsveç tarafından finanse edilen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” Programı kapsamında düzenlenen etkinlikte, Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı ILO’nun yapısı-misyonu, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik normları ve 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’ne ilişkin bilgi verdi ve ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyesi Birce Albayrak ve ODTÜ Mezunları Derneği’nden Prof. Dr. Canan Koca ise Mezunlar Derneği’nin “Şiddete Sıfır Tolerans Politika Belgesi”nin hazırlanma sürecine dair yapılan çalışmaları aktardı.

Eğitimin ikinci bölümünde ise Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve tacizin genel görünümü ile konuya ilişkin istatistiki veriler hakkında bilgi paylaşarak ILO C190’ın kapsamı, çalışma hayatındaki önemi ile iş yerlerinin ve sivil toplumun çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesine ilişkin rolüne dair sunum yaptı.

Eğitimin son bölümünde, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Dr. Seher Demirkaya, dernekler özelinde C190 ışığında Şiddete Sıfır Tolerans Politika Belgesi hazırlama sürecinde izlenecek yollar ve sonraki adımlar konusunda detaylı bir sunum yaptı ve grup çalışmalarına geçildi.Derneğin, eğitim ışığında nihai halini vereceği Politika Belgesi’ni yakın zamanda hayata geçirmesi bekleniyor.

ILO’nun 190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi’ni 2019’da kabul etmesinin ardından, ILO Türkiye Ofisi’nin, Sözleşme’nin kamuoyundaki bilinirliğinin artırılması ve benimsenmesine yönelik başlattığı başlattığı çalışmalar kapsamında daha önce bir dizi sendika ve özel sektör tarafından Sözleşme ışığında Politika Belgesi oluşturulmuş ve uygulamaya konmuştu.