BM Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi kamu paydaşlarıyla etkili uygulanıyor

BM Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi Kamu Sektörü Paydaşları ile Sonuç Grubu İstişare Toplantıları Ankara'da yapıldı. Toplantıda konuşan İnsana Yakışır İşler Sonuç Grubu Başkanı ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, insana yakışır işlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmadaki merkezi ve ayrılmaz rolüne vurgu yaptı.

Haberler | 30 Kasım 2022 Çarşamba
BM ve kamu kurum ve kuruluşlarından yaklaşık 300 kişinin katıldığı toplantıda bir sunum yapan İnsana Yakışır İşler Sonuç Grubu Başkanı ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, insana yakışır işlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmadaki merkezi ve ayrılmaz rolüne vurgu yaparak bu alanda BM teşkilatları tarafından yürütülen program ve projeler ile ulaşılan sonuçları özetledi.

Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Aslı Güven ise Türkiye olarak BM kuruluşlarının kalkınma çabalarına katkısından müteşekkir olduklarını belirtti. Güven, Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve kamu kurum ve kuruluşları arasındaki verimli işbirliğini kolaylaştırmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Müdürü Selçuk Koç ise Başkanlıklarının geliştirdiği Uluslararası Kalkınma İşbirligi Bilgi Sisteminden bahsetti. BM’nin UN Info veri tabanı sistemiyle birlikte bu sistemlerin güncel veriye ulaşılmasını sağlayacağını belirtti. Koç BM kuruluşlarının sistemi kullandığını ve Başkanlıklarının sistemi geliştirmeye devam edeceğini ifade etti. İstişare toplantılarından duyduğu memnuniyeti de belirten Koç, toplantıların mevcut projeler ve gelecekte yapılacak aktivitelerin tartışılabileceği bir platform sağladığını kaydetti.

Çerçeve Belgesi’nin uygulanmasında BM Türkiye’nin kurduğu altı Sonuç Grubu faaliyetlerini sürdürüyor. Bu sonuç gruplarını BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’in başkanlığını yaptığı Sosyal İçerme Sonuç Grubu, BM Kadın birimi UN Women’ın başkanlığını yaptığı Kadının Güçlenmesi Sonuç Grubu, BM Mülteci Örgütü’nün başkanlığını yaptığı Göç, Uluslararası Koruma ve Uyum Sonuç Grubu, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün başkanlığını yaptığı Rekabetçi Üretim, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme, İnsana Yakışır İşler Sonuç Grubu ve BM Kalkınma Programı UNDP’nin başkanlığını yaptığı İyi Yönetişim ile İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Çevre ve Yaşanabilir Kentler Sonuç Grupları oluşturuyor.