Kadın Liderlik Platformu’nun ILO İşbirliği ile Düzenlediği Toplantıda “Çalışma Yaşamında Şiddete Sıfır Tolerans’ Mesajı Verildi

Kadın Liderlik Platformu’nun (KLP), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliği ile 22 Kasım 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiği “Çalışma Yaşamında Şiddete Sıfır Tolerans Yuvarlak Masa Toplantısı”nda ILO 190 Sayılı Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi ışığında çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Haberler | 24 Kasım 2022 Perşembe
Çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi amacıyla, Kadın Liderlik Platformu (KLP), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliği ile 22 Kasım 2022 tarihinde İstanbul’da “Çalışma Yaşamında Şiddete Sıfır Tolerans” başlıklı Yuvarlak Masa Toplantısı’ gerçekleştirdi.

Şiddet ve taciz, kadınların iş gücüne erkeklerle eşit oranlarda katılamamalarının, kariyer yapamamalarının en önemli nedenlerinden birisi.

ILO Türkiye Ofisi, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Turkish Women’s International Network (TurkishWIN), UPS ve EBRD temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ‘Çalışma Yaşamında Şiddete Sıfır Tolerans’ başlıklı bir yuvarlak masa toplantısında iş yaşamında şiddetin sonlandırılması için yapılan çalışmalar, çözüm önerileri ve iyi örnek uygulamalar üzerinde duruldu.

Etkinliğe katılan ILO Türkiye Ofisi Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı ILO 190 Sayılı Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi ve Sözleşmenin çalışma yaşamında uygulanmasının önemine dikkat çekerek Sözleşmeye ilişkin interaktif bir sunum gerçekleştirdi.

“Çalışma Yaşamının Aktörlerini ILO C190 ile Uyumlu Politika Geliştirmeye Davet Ediyoruz”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ebru Özberk Anlı kadınların iş yaşamına erkeklerle eşit koşullarda katılımının ve karar verici konumlarda yer almasının, hem kadınların güçlenmesi hem de iş yerlerinin ve ekonominin verimliliği açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

“Bunu hayata geçirmek için, işyerlerinde eşitliğin tam olarak sağlanması, ayrımcılık, şiddet ve tacizin ortadan kaldırılması için iş dünyasının öncü kurumları ile işbirliği içinde cesur ve somut adımlar atmalıyız”

“Bu nedenle çalışma yaşamının tüm aktörlerini, ILO 190 Sayılı Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi ile uyumlu şekilde şiddete sıfır tolerans için politika ve prosedürler geliştirmeye ve uygulamaya davet ediyoruz,” dedi.

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ceyhun Güler ise 190 Sayılı Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi ve 206 Sayılı Tavsiye ışığında İşyeri Politika Belgesi’nin hazırlanma süreci ve kapsamına dair sunum yaptı.

Etkinlikte konuşan Dr. Ceyhun Güler “ILO 190 Sayılı Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi henüz onaylanmamışken, Sözleşme maddelerinin iş yeri, sendika politika belgelerine yansıdığını gördüğümüz heyecanlı süreçlerden geçiyoruz,” dedi.

“Sözleşme henüz onaylanmamışken çok sayıda aracı hayata geçirmiş durumdayız.”

“ILO 190 Sayılı Sözleşme, çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlenmesi için mekanizmalar ve araçlar sunuyor. Dolayısıyla, Sözleşme henüz onaylanmamışken çok sayıda aracı hayata geçirmiş durumdayız.”

“Bu Sözleşme ile ‘şiddet ve taczin olmadığı bir çalışma hayatı mümkün’ diyoruz. Bu doğrultuda kültürel dönüşümün sağlanması için çalışma hayatının aktörlerinin, işçi ve işveren örgütlerinin, kadın liderlerin katkılarının ve bu tür işbirliklerinin sürmesi çok önemli.”

Hybrid biçimde yapılan toplantıya katılan kurum temsilcileri, “şiddete sıfır tolerans kültünün yerleşmesi gerektiği”, “şiddet ve tacizin kadın istihdamını olumsuz etkilediği” “bu tür olayların iş yerinde güven ilişkilerini de zedelediği”, “kadın liderlerin bu zor konuyu ele almak konusunda iş yerlerinde önderlik ettikleri” yönünde görüşlerini ifade etti ve etkinlikte bu çerçevede kapsamlı tartışmalar yürütüldü.