ILO’nun 190 Sayılı Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesiyle Uyumlu Sendika Politika Belgesi Tez-Koop İş Sendikası Tarafından Kabul Edildi

Tez-Koop-İş Sendikası, gerek sendika bünyesinde gerekse sendikanın örgütlü olduğu işyerlerinde şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik ILO’nun 2019 yılında kabul ettiği 190 Sayılı Sözleşme (C190) doğrultusunda Sendika Politika Belgesi’ni hazırlayıp uygulamaya koyarak diğer işçi sendikalarına öncülük etti.

Basın açıklaması | 11 Kasım 2022 Cuma
Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş), çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlenmesi amacıyla Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi çerçevesinde hazırladığı ‘‘Şiddet ve Tacizin Önlenmesine Yönelik Sendika Politika Belgesi’’ni 10 Kasım 2022 tarihinde kabul ederek yürürlüğe koydu.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) üye sendikalarından Tez-Koop-İş böylece, gerek sendika bünyesinde gerekse sendikanın örgütlü olduğu iş yerlerinde uygulamak üzere, şiddet ve tacizin önlenmesi amacıyla ILO’nun 2019 yılında kabul ettiği 190 sayılı sözleşme doğrultusunda Sendika Politika Belgesi’ni hazırlayan ve uygulamaya koyan ilgili iş kolundaki ilk sendika oldu.

Politika Belgesi, Tez-Koop-İş Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu ile ILO Türkiye Ofisi Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı, Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Diyalog Yöneticisi Dr. Ayşe Emel Akalın ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’ nün katılımıyla Tez-Koop-İş Genel Merkezi’nde imzalandı.

ILO Türkiye Ofisi, Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler Programı kapsamında, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi amacıyla Sözleşmenin kabul edilmesi ve sözleşme rehberliğinde politikalar ve faaliyetler geliştirilebilmesi için sosyal taraflar, özel sektör ve sivil topluma yönelik eğitimler veriyor ve farkındalık kampanyaları yürütüyor.

ILO Sözleşmesi, şiddetin bir insan hakkı ihlali ve fırsat eşitliğine tehdit olduğuna dikkat çekiyor ve herkesin şiddet ve tacizden arınmış bir çalışma hakkı olduğunu güçlü bir biçimde ifade ediyor. Sözleşme ayrıca hükümetlere, işçi ve işveren örgütleri ile işgücü piyasasında yer alan diğer aktörlere ev içi şiddetin, çalışma yaşamındaki etkilerinin tanınması ve bu etkileri azaltmak için mekanizmalar geliştirilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Kadın işçilerin yoğun olduğu ve perakende satış mağazalarında müşteriler tarafından gerçekleşebilecek şiddet riskinin mevcut olduğu ticaret iş kolunda örgütlü olan Tez-Koop-İş Sendikası çalışma yaşamında şiddetin ve kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenebilmesi yolunda önemli bir adım attı.