Basın Bilgi Notu

ILO, ekonomik ve jeopolitik krizlerin çalışma yaşamı üzerindeki etkileri hakkında yeni rapor yayınlayacak

Uluslararası Çalışma Örgütü, dünya genelinde çoklu krizlerin işçiler ve işletmeler üzerindeki etkilerini izleyen Gözlem raporu serisinin 10. baskısını yayınlayacak.

Basın açıklaması | 27 Ekim 2022 Perşembe

CENEVRE (ILO Haber) –Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünya genelinde çoklu krizlerin işçiler ve işletmeler üzerindeki etkilerini izleyen Gözlem raporu serisinin 10. baskısını yayınlayacak.

ILO Çalışma Yaşamı Gözlemi 10. Baskı, 31 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak.

Rapor, dünya genelinde çoklu ve üst üste binen ekonomik ve siyasi krizlerin işgücü piyasalarında toparlanmayı nasıl tehlikeye soktuğu ve bu krizlerin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmayı nasıl derinleştirdiğini genel hatlarıyla açıklıyor. Ayrıca, yüksek enflasyon, daralan para politikası, artan borç yükü ve azalan tüketici güveninin işgücü piyasalarının görünümü üzerindeki etkilerini de analiz ediyor.

Rapor ayrıca, Ukrayna savaşının ülkedeki işgücü piyasası üzerindeki etkisine ilişkin en son verileri de içeriyor.

Rapor ve ilgili tüm materyal, 31 Ekim 2022 Pazartesi 12.00 CET (11.00 GMT) saatine kadar ambargoludur.

UNOG akreditasyonuna sahip gazeteciler için, ambargolu sanal basın toplantısı, 31 Ekim Pazartesi günü 10.00-11.00 CET saatleri (09.00-10.00 GMT) arasında yapılacaktır. Giriş bilgileri, toplantıdan önce gazetecilere iletilecektir.

Tanınmış bölgesel gazeteciler, sanal toplantıyı YouTube’dan izleyebilecektir. İlgili link önceden gönderilecektir.

ILO Genel Direktörü Gilbert Houngbo ve İstihdam Politikaları Direktörü ve ILO Gözlem’i hazırlayan ekibin lideri Sangheon Lee, basın toplantısında bulguları sunacaktır.

Raporun ve basın duyurusunun ambargolu kopyaları, talep üzerine tanınmış basın mensuplarına verilecektir.

Basın toplantısının ses kaydı, UNOG basın mensuplarına ve kayıtlı gazetecilere toplantıdan sonra verilecektir.