ILO Türkiye Ofisi’nin Sendikalar ve Özel Sektör ile Gerçekleştirdiği Çalıştaylar Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesine Katkıda Bulunuyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi’nin Eylül ayında sendikalar ve özel sektör için düzenlediği çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik çalıştaylar sendika ve özel sektörün bu yönde oluşturacakları sendika ve işyeri politika belgelerinin oluşturulmasında öncü rol oynuyor.

Haberler | 30 Eylül 2022 Cuma
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, Eylül ayında TEZKOOP-İŞ Sendikası, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve özel sektör temsilcileri için ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi Bağlamında Sendikal ve Özel Sektör Uygulamaları konulu çalıştaylar gerçekleştirdi.

Çalıştaylar, 21 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da TEZKOOP-İŞ Sendikası temsilcileri için; 27 Eylül 2022 tarihinde İstanbul’da DİSK ve DİSK’e bağlı sendikaların temsilcileri ve 28 Eylül 2022 tarihinde özel sektör temsilcilerine yönelik düzenlendi.

ILO Türkiye Ofisi tarafından İsveç desteğiyle yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” Programı kapsamında düzenlenen çalıştaylarda ILO’nun 190 Sayılı “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşme”si bağlamında sendikalar ve özel sektör tarafından atılabilecek somut adımlar ele alındı.

Bu çerçevede, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi amacıyla ILO 190 Sayılı Sözleşme ile uyumlu maddelerin, sendikaların oluşturacakları sendika politika belgeleri ile toplu iş sözleşmelerine ne şekilde yansıtabilecekleri konusunda uzmanlar sunum yaptı ve oluşturulan çalışma grupları ile uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalıştayların açılış konuşmasını yapan ILO Türkiye Ofisi Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı Ofisin Sözleşme kapsamında genel ve sendikalar özelinde yaptığı çalışmalar ile Program’a dair bilgi verdi.

“190 Sayılı Sözleşme Bağlamında Sendikal Uygulamalar” çalıştayına katılan ve konuşma yapan TEZKOOP-İŞ Sendikası Genel Başkan Danışmanı Dr. Emirali Karadoğan çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi için ILO 190 sayılı Sözleşme gibi uluslarararası sözleşmelerin önemine dikkat çekti.

Çalıştayların İstanbul ayağına katılan ve konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise ILO 190 sayılı Sözleşme’nin önemini vurgulayarak konfederasyon olarak konuya ilişkin yaptıkları çalışmalar ve gelecek dönemler için planları hakkında bilgi verdi.

Özel sektöre yönelik çalıştayda da ILO 190 Sayılı Sözleşme ile uyumlu maddelerin kurumların oluşturacakları işyeri politika belgelerine ne şekilde entegre edilebileceği ele alındı ve oluşturulan çalışma grupları konuya ilişkin önerilerini dile getirdi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, TKDF Hukuk Danışmanı Avukat Umut Şener Çiftçi, 9 Eylül Üniversitesi’nden Dr. Ceyhun Güler ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nden Dr. Seher Demirkaya tarafından gerçekleştirilen oturumlarda; 190 sayılı Sözleşme’nin kapsamı ve önemi; sendikaların oluşturacağı Sendika Politika Belgeleri ile Toplu İş Sözleşmesi Maddelerinin ve özel sektörün oluşturacağı İşyeri Politika Belgeleri’nin 190 sayılı Sözleşme ışığında hangi unsurları içermesi gerektiği, şiddet ve tacizi ne şekilde tanımlaması gerektiği ve hangi taahhütler ile başvuru mekanizmalarını içermesi gerektiğine ilişkin başlıklar yer aldı.

Çalıştaylarda ayrıca çalıştaylara katkı sunan uzmanlar tarafından ILO Türkiye Ofisi için hazırlanan sendikalara yönelik “Şiddet ve Tacizle Mücadele Sendika Politika Belgesi” ve özel sektör için hazırlanan “Şiddet ve Tacizle Mücadele İşyeri Politika Belgesi” ile “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesine İlişkin Başvuru Rehberi” kitapçıkları da katılımcılarla paylaşıldı.

Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.